Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 41(I)/2021)

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 41(I)/2021)» έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ενημέρωση των Μελών του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (Aνακοίνωση ΠΔΣ ημ. 12 Φεβρουαρίου 2021)

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,