Δύο Ποινικούς Ανακριτές διόρισε η ΝΥ για την Μονή Οσίου Αββακούμ

Δύο Ποινικούς Ανακριτές, τους Νίνο Κέκκο, Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας και Γιώργο Παπαϊωάννου, Δικηγόρο, διόρισε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, για να διεξάγουν ανακρίσεις για την υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως αποτέλεσμα ισχυρισμών που περιήλθαν εις γνώσιν του για παρουσία μελών της Αστυνομίας και/ή εμπλοκής τους στην υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ, έγινε συζήτηση μεταξύ του Υπουργού, του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, με σκοπό τόσο την απρόσκοπτη συνέχιση των ποινικών ερευνών όσο και την αντικειμενική διερεύνηση και αξιολόγηση των διαφόρων αντικρουόμενων ισχυρισμών που προβάλλονται από τους εμπλεκόμενους, που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν και ισχυρισμούς εμπλοκής μελών της Αστυνομίας και άλλων προσώπων.

Για διασφάλιση των πιο πάνω, αναφέρεται, ο κ. Αγγελίδης, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του Κεφ. 155, αποφάσισε να διορίσει τους Κέκκο και Παπαϊωάννου, ως Ποινικούς Ανακριτές, για να διεξάγουν ανακρίσεις σε συνεργασία με τους Ανακριτές της Αστυνομίας, αναφορικά με ενδεχόμενη διάπραξη οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: