Νόμους για πάγωμα εξώσεων μέχρι τέλος Σεπτέμβρη και φοροελαφρύνσεις για μείωση ενοικίων ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα δύο νόμους για τα ενοίκια. Πρόκειται για τον νόμο με τον οποίο παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις προς ιδιοκτήτες που μειώνουν τα ενοίκια εθελοντικά και για νόμο που παρατείνει την ισχύουσα αναστολή  κάθε  διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο πρώτος νόμος ψηφίστηκε με την ομόφωνη αποδοχή από τη Βουλή νομοσχεδίου για τον φόρο εισοδήματος και ο δεύτερος με υπερψήφιση τροποποιητικής πρότασης νόμου για το ενοικιοστάσιο.

Με τον πρώτο νόμο παρέχεται πίστωση φόρου για μείωση ενοικίων που αφορά περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και εμπίπτει εντός της φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών μείωσης.

Με βάση τον νόμο η ελάφρυνση στη φορολογία ισούται με το πενήντα τοις εκατόν (50%) του ποσού της μείωσης του ενοικίου στην οποία θα προβεί ο ιδιοκτήτης, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατόν (30%) του μηνιαίου ενοικίου.

Επίσης με βάση το νόμο η μείωση ενοικίου θα γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Διευκρινίζεται ότι η πίστωση φόρου δε θα παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. Διευκρινίζεται επίσης ότι η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020 και ότι οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς είπε ότι  τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης αποδείχθηκαν εξαιρετικά αργά, με αποτέλεσμα να φέρουν τους ενοικιαστές σε εξαιρετικά δραματική θέση.  Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν αποτελεί την απάντηση που έπρεπε να δοθεί για την προστασία του ενοικιαστή καθώς στη μείωση θα προβαίνει όποιος θέλει. Είπε ακόμα ότι το ΑΚΕΛ υπερψηφίζει το νομοσχέδιο, όχι επειδή είναι αρκετό αλλά ως το ελάχιστο.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ,  Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε ότι ο νόμος καλύπτει τη βασική προσέγγιση όλων των κομμάτων, δίδει ελάφρυνση στον ενοικιαστή, το κόστος της οποίας επιμερίζεται μεταξύ κράτους ιδιοκτήτη. Αφού παρατήρησε ότι δεν σημαίνει ότι πάντα ότι ο ιδιοκτήτης είναι η δυνατή πλευρά και ο ενοικιαστής η αδύνατη,  είπε πως αυτή η πολιτεία πέτυχε να βρίσκει την κοινή συνισταμένη. Είπε ακόμα πως περαιτέρω στήριξη  θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο πακέτο που θα έρθει από την Κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε πως ακόμα κι αν η Κυβέρνηση έφερνε πρόταση για επιβολή μείωσης ενοικίων δεν θα την ψήφιζε το ΔΗΚΟ λόγω αντισυνταγματικότητας που θα άφηνε εκτεθειμένους σε κινδύνους πολλούς ενοικιαστές.  Η αποτελεσματική στήριξη βρίσκεται στην επιδότηση ενοικίου, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, εξέφρασε την άποψη ότι δεν αναμένεται ότι ο νόμος θα αποδώσει τα αναμενόμενα. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν  ιδιόκτητες που δεν δηλώνουν ενοίκια και οι ιδιόκτητες που δεν έχουν φορολογητέο εισόδημα. Είπε ακόμα ότι η στήριξη μπορεί να είναι αποτελεσματική υπό μορφή επιδότησης αυτοτελώς και μικρομεσαίων βάσει των φορολογικών τους  δηλώσεων.

Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας είπε πως όσο κλείνει ο κύκλος της υγειονομικής κρίσης, θα βρισκόμαστε ενώπιον των επιπτώσεων στην οικονομία και κάλεσε την Κυβέρνηση  να επανακαταθέσει το τμήμα του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις που αφορούσε την επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 10 άτομα.

Τη θέση ότι ο νόμος δεν λύνει το πρόβλημα και ότι είναι ανεπαρκής εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης.

Σε ό,τι αφορά τον νόμο για το ενοικιοστάσιο, που ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι με τον νόμο αντιμετωπίζεται μικρό μέρος του προβλήματος  σε σχέση με τη στήριξη εκείνων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν εργασίες. Είπε ότι ο νόμος δίνει παράταση από τέλος Μαϊου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στο πάγωμα των εξώσεων “ως το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε”. Πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθούν ουσιαστικότερες λύσεις.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι ο νόμος δεν καλύπτει όλα τα ακίνητα, αλλά μόνο όσα εμπίπτουν στον περί ενοικιοστασίου νόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,