Νέες ημερομηνίες ορισμού υποθέσεων ενώπιον Δ.Δ.Δ Φ. Κωμοδρόμου

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡ. 16.3.2020, ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ, Δ.Δ.Δ., ΣΤΙΣ 17/3/2020, 18/3/2020, 19/3/2020 ΚΑΙ 20/3/2020 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙΕΠΑΝΑΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

  • ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣΑΡ.97/2018 ΚΑΙ 702/2015, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 17/3/2020 ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 18/5/2020, ΩΡΑ 9.00 π.μ..
  • ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 1117/2017, 1805/2018 ΚΑΙ 1712/2017,ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 18/3/2020 ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 18/5/2020, ΩΡΑ 9.00 π.μ..
  • ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 1397/2017, 566/2017 ΚΑΙ 931/2017,ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 19/3/2020 ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ,ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 18/5/2020, ΩΡΑ 9.00 π.μ.. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 19/3/2020, ΕΠΑΝΑΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΣΤΙΣ 18/5/2020, ΩΡΑ 9.00 π.μ..
  • ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 5863/2013, 678/2016 ΚΑΙ 300/2018, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 20/3/2020 ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 18/5/2020, ΩΡΑ 9.00 π.μ.. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 19/3/2020, ΕΠΑΝΑΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΣΤΙΣ 18/5/2020, ΩΡΑ 9.00 π.μ..

Ανακοίνωση Τύπου Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email