Επαναορισμός υποθέσεων ενώπιον Α.Ε.Δ Σ. Χριστοδουλίδου – Μέσσιου

Ανακοίνωση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, σχετικά με υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της κα. Σ. Χριστοδουλίδου – Μέσσιου, Α.Ε.Δ. :

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λόγω της έκτακτης ανάγκης που διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως:

Υποθέσεις που ήταν ορισμένες για ακρόαση αναβάλλονται για οδηγίες για να δοθεί νέα ημερομηνία ακρόασης τις πιο κάτω ημερομηνίες:

6098/13          4.5.2020

5517/13          4.5.2020

5267/14          11.5.2020

1230/17          11.5.2020

5241/15          11.5.2020

Διαχειρίσεις

182/13 ορίζεται 4.5.2020 για υποβολή τελικών λογαριασμών.  Το Ε/Σ εναντίον του διαχειριστή να εκτελεί.

387/18            4.5.2020 οδηγίες

Περί Ανικάνων Προσώπων

40/19  5.5.2020 οδηγίες.  Ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί κατά την τελευταία δικάσιμο

Υποθέσεις που ήταν ορισμένες για οδηγίες, οι οποίες επίσης εκ νέου ορίζονται ξανά για οδηγίες, με τις ίδιες οδηγίες ως η τελευταία δικάσιμος

835/19            4.5.2020         3570/17          5.5.2020

199/17            4.5.2020         2225/15          5.5.2020

745/19            4.5.2020        

4/20                4.5.2020

Οι πιο κάτω αγωγές στις οποίες εκκρεμούν αιτήσεις για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ορίζονται για απόδειξη στις 20.5.2020, εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 13.5.2020

2580/18          1727/19          1924/19

6/20                449/18

Αίτηση για έκδοση απαγορευτικού διατάγματος

2550/19  ορίζεται για οδηγίες 28.4.2020 για να προγραμματιστεί για ακρόαση

Print Friendly, PDF & Email