Νέα Κυκλοφορία : «Εγχειρίδιο Κυπριακής Διοικητικής Δικονομίας»

Το βιβλίο «Εγχειρίδιο Κυπριακής Διοικητικής Δικονομίας» αναλύει συστηματικά το υφιστάμενο δικονομικό κανονιστικό πλαίσιο απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης στην Κύπρο (άρθρο 146 Σ, Διαδικαστικοί Κανονισμοί 1962 και 1964, Περί Εφέσεων Κανονισμός του 1996 και τους περί Διοικητικού Δικαστηρίου Κανονισμούς του 2015 σε συνδυασμό με την αναλογική εφαρμογή των προνοιών της Πολιτικής Δικονομίας). Αναδεικνύει, αναλύει και σχολιάζει το σύνολο των δικονομικών αρχών όπως έχουν αποκρυσταλλωθεί και οριοθετηθεί από την επίκαιρη νομολογία. Το βιβλίο απευθύνεται σε Δικηγόρους, διοικητικούς Δικαστές, ερευνητές και φοιτητές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο κατανόησης και μελέτης του μηχανισμού απονομής διοικητικής δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,