Νέα κυκλοφορία: “Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο – Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση”

Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση”. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ και Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, Λευκωσία, 2020. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου – τ.13. Επιστημονική Διεύθυνση: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ και ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ HIPPASUS.

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου. Συγκεκριμένα, με την ΤρΕφΑθ 1128/2019 αποδεικνύεται πως νομοθετική απαγόρευση διαθέσεως ακίνητης περιουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζει έγγειο ιδιοκτησία στην Ελλάδα, ενώ η ΤρΕφΑθ 247/2019 προσφέρει δείγμα κληρονομικής διαφοράς, στην οποία καλούνται να εφαρμοστούν κανόνες κυπριακού και ελληνικού δικαίου.

Στην παρούσα έκδοση δεκαέξι εκλεκτοί εισηγητές (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικοί της πράξης) ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου (στο οποίο περιέχονται οι εισηγήσεις του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών) είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, από τον οποίο προέρχονται και τα πορίσματα του τόμου, σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τη δικαιοσυγκριτική επισκόπηση κυπριακού και ελληνικού δικαίου κτηματολογίου.  Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου και  περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου και  περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση

Σειρά

Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου (αριθμός τεύχους: 13)

ISBN

978-960-648-132-1

Σελίδες

XXIV + 468

Τιμή

€ 45,00

Print Friendly, PDF & Email