Κυκλοφόρησε νέος συλλογικός τόμος για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Εκπαίδευση

Με τίτλο «Nancy Fraser and Participatory Parity: Reframing Social Justice in South African Higher Education» κυκλοφόρησε ο νέος συλλογικός τόμος που συν-επιμελήθηκε ο Δρ. Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής Θεωρίας της Παιδείας και Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), σε συνεργασία με τις Dr. Vivienne Bozalek (University of the Western Cape) και Dr. Dorothee Hölscher (Griffith University). Το σύγγραμμα, που κυκλοφόρησε από τον οίκο Routledge, αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο αναφοράς για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές στα πεδία της Εκπαίδευσης, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και εν γένει των Κοινωνικών Επιστημών.

Ο συλλογικός τόμος εκθέτει ένα φιλοσοφικό πλαίσιο βασισμένο στο έργο της Nancy Fraser για τη «συμμετοχική ισοτιμία» (participatory parity) και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την ανάλυση ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από την οπτική της αναγνώρισης της διαφορετικότητας και την αναζήτηση τρόπων ‘επανασχεδιασμού’ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αφορμή τις φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Νότια Αφρική το 2015 και το 2016 με αιτήματα, μεταξύ άλλων, για δωρεάν εκπαίδευση, οι οποίες ανέδειξαν τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος και τις οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές ανισότητες, οι συγγραφείς αξιοποιούν τις θεωρίες της Fraser και διερευνούν τα παραπάνω ζητήματα, αλλά και καταλήγουν σε προτάσεις μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, και κυρίως υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δελτίο Τύπου Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email