Μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής του μέτρου επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη καταχώρηση σημαντικών εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Διαβάστε την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών:

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής μας, με ημερομηνία 23/3/2020, και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας «του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020, Ν38(Ι)/2020» που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15/4/2020 και δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4752), το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι με βάση τον πιο πάνω Νόμο:

Η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου που αφορά στην επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή στο Τμήμα θεσμοθετημένων εντύπων, μετατίθεται για τις 18.12.2020.Print Friendly, PDF & Email