ΚΤΚ: Στο €1,19 δισ. το ποσό των δόσεων που έχουν ανασταλεί

Στο €1,19 δισεκατομμύρια ανήλθε στις 8 του τρέχοντος Μαΐου το συνολικό ποσό των δόσεων χορηγήσεων που έχουν ανασταλεί, ύστερα από σχετικό αίτημα δανειοληπτών, από τα €894 εκατομμύρια που ανερχόταν στις 24 Απριλίου του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα την Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Η συμβατική αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανήλθε στις 8 Μάϊου σε €10,15 δισεκατομμύρια, από €7,39 δισ. που ανέρχονταν στις 24 Απριλίου, εκ των οποίων τα €5,96 δισ. αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο, €4,18 δισ. αφορά δάνεια νοικοκυριών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αφορούν σε δάνεια που είχαν καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες τόσο σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, από το συνολικό ποσό των δόσεων που έχουν ανασταλεί, ύψους €1,19 δισ., ποσό ύψους €831,79 εκατ. αφορά σε εταιρικά δάνεια και €360,22 εκατ. σε δάνεια νοικοκυριών.

Επιπλέον, αναστολή δανείων αιτήθηκαν συνολικά 43.632 δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 38.3276 αφορούν σε νοικοκυριά και οι 5.305 επιχειρήσεις.

Η αναστολή δόσεων με ημερομηνία αναφοράς τις 8 Μαΐου του 2020, αφορούσε συνολικά 76.057 πιστωτικές διευκολύνσεις, εκ των οποίων οι 63.206 αφορούσαν σε διευκολύνσεις νοικοκυριών και οι 12.851 επιχειρηματικές διευκολύνσεις.

Από τα εταιρικά δάνεια, βάσει των στοιχείων της ΚΤΚ, το μεγαλύτερο ποσό των δανείων για τα οποία ζητήθηκε μέχρι τις 8 Μαΐου του 2020 αναστολή δόσεων, αφορά στον τομέα φιλοξενίας και εστίασης με μικτή αξία €1,59 δισ. και 642 δανειολήπτες.

Ακολουθεί ο τομέας των δραστηριοτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας με €1,07 δισ., (580 δανειολήπτες), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με €933,3 εκατ. (1.543 δανειολήπτες) και οι κατασκευές με μικτή αξία δανείων €909,2 εκατ. (506 δανειολήπτες). Η αξία των δανείων του τομέα της μεταποίησης για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανέρχεται στα €378,3 εκατ. (509 δανειολήπτες).

Στην συνέχεια έρχεται ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων με συνολική αξία δανείων €288,9 εκατ. (358 δανειολήπτες). Ο επόμενος τομέας από πλευράς μικτής αξίας δανείων είναι οι μεταφορές και αποθήκευση με €192 εκατ. (143 δανειολήπτες) με τον τομέα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών δραστηριοτήτων να ακολουθεί με €109,4 εκατ (121 δανειολήπτες).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, στον τομέα της εκπαίδευσης η μικτή αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε μέχρι τις 8 Μαΐου του 2020 αναστολή δόσεων ανερχόταν στα €97,5 εκατ. (95 δανειολήπτες).

Η αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων στον τομέα της επικοινωνίας και πληροφορικής ανέρχεται σε €55,2 εκατ. (101 δανειολήπτες), ενώ σε ό,τι αφορά τον τομέα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας η αξία των δανείων για τα οποία έχει δοθεί αναστολή δόσεων ανήλθε σε €46,1 εκατ (102 δανειολήπτες).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: