ΚΕΔΙΠΕΣ: Αναστολή εκποιήσεων, €90 εκατ. στο κράτος

Την αναστολή των πλειστηριασμών που ήταν προγραμματισμένες μέχρι το τέλος Ιουνίου ανακοίνωσε η κρατική ΚΕΔΙΠΕΣ, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και €90 εκατομμύρια στο κράτος ως αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας για το 2020.


Η ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας διαχείριση περιουσιακών στοιχείων έρχεται μετά τις χθεσινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ, το ΔΣ της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω του κορωνοϊού αποφάσισε:

Την ακύρωση των πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020, αναστολή έναρξης διαδικασίας πλειστηριασμών μέχρι 30 Ιουνίου 2020, αναστολή ανάκτησης ακινήτων μετά τη διαδικασία πλειστηριασμού μέχρι 30 Ιουνίου 2020, αναστολή τερματισμού πιστωτικών διευκολύνσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης συμφωνημένων λύσεων αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης μέχρι 30 Ιουνίου 2020 χωρίς επιβάρυνση τόκων.

Παράλληλα, το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ εκφράζει επίσης την πρόθεση του για πλήρη υιοθέτηση των σχετικών συστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Πελάτες με ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή ως αποτέλεσμα της επιδημίας του Κορωνοϊού μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό 22744800.

€90 εκατ στο κράτος

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι αφού έλαβε υπόψη τη μέχρι σήμερα πρόοδο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, τα ταμειακά αποθέματα, τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρεώσεις σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα, αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή προς το κράτος του ποσού των €90εκ. ευρώ ως αποπληρωμή κρατικής βοήθειας για το έτος 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,