Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την παράταση μέχρι το τέλος του 2020 για την καταβολή του τέλους εταιρειών

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από το Υπουργείο Εμπορίου και παραπέμφθηκε προς εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί εταιρειών νόμου με το οποίο η ημερομηνία της καταβολής του ετήσιου τέλους εταιρειών αναφορικά με το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο  σε περίπτωση συνέχισης της πανδημίας COVID-19 και των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει αυτή πέραν τις 31 Δεκεμβρίου του 2020,  η ημερομηνία καταβολής του ετήσιου τέλους δύναται να παραταθεί περαιτέρω με διάταγμα του Υπουργού.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται επίσης ότι η τροποποίηση του νόμου προτείνεται επειδή η έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχει δημιουργήσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία πλήττει τους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα και προκαλεί κλυδωνισμούς στην παγκόσμια και εθνική οικονομία, και επειδή ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση και περιορισμό του αντικτύπου στην οικονομία και ιδιαίτερα των επιπτώσεων στις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρειών.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι κρίνεται συνακόλουθα αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων για σκοπούς στήριξης των εν λόγω εταιρειών κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας COVID -19.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για τα 350 ευρώ κατατέθηκε με αίτημα της Κυβέρνησης να ψηφιστεί σε νόμο στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,