Κανόνες για την προστασία δημοσιογράφων και ακτιβιστών από δικαστικό εκφοβισμό στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μία νέα οδηγία, που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα και οι οργανώσεις που εργάζονται για θέματα δημόσιου συμφέροντος, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι καταγγελίες για διαφθορά, η προστασία της δημοκρατίας και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, θα προστατεύονται από τις αβάσιμες και καταχρηστικές αγωγές. Η προστασία θα ισχύει για όλες τις υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, δηλαδή όταν ο εναγόμενος, ο ενάγων και το δικαστήριο δεν έχουν την έδρα τους στην ίδια χώρα ή όταν η υπόθεση αφορά τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν καταλήξει σε σχετική συμφωνία στις 20 Νοεμβρίου 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των SLAPPs στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές πρότειναν με ψήφισμά τους το 2021 να ληφθούν μέτρα για να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης και οι ακτιβιστές από τη νομική παρενόχληση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,