Έναρξη Εφαρμογής των προνοιών της Νομοθεσίας που αφορά στο Lobbying (στον Περί Διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων Νόμο 20(Ι)/2022) την 1η Μαρτίου 2024

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς υπενθυμίζει ότι όλες οι πρόνοιες του Νόμου τίθενται σε ισχύ αύριο, 1η Μαρτίου 2024, οπότε και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα όλες οι υποχρεώσεις, τόσο των αξιωματούχων όσο και των λομπιστών.

Όλοι οι Αξιωματούχοι πριν από κάθε επικοινωνία που θα αφορά σε εμπλοκή στη διαδικασία λήψης δημοσίων αποφάσεων, όπως ορίζεται στον Νόμο θα πρέπει να ελέγχουν ότι τα πρόσωπα που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εγγραφής.

Τα πρόσωπα που προτίθενται να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων, προτρέπονται να μεριμνήσουν εγκαίρως για την εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής.

Όλες οι πληροφορίες για αιτήσεις εγγραφής και τα Χρήσιμα Έντυπα (L01-L012), καθώς και οι Εγκύκλιοι προς τους Αξιωματούχους και προς τους Λομπίστες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Σκοπός του Νόμου είναι η καθίδρυση πλαισίου θεμελίωσης και εμπέδωσης διαφάνειας που αφορά σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την εκκόλαψη πράξεων διαφθοράς.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,