Η Βουλή ψήφισε τους προϋπολογισμούς ΟΑΥ, Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και ΑΛΚ

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφισε σήμερα τους προϋπολογισμούς του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και της Αρχής Λιμένων για το 2020.

Λαμβάνοντας τον λόγο κατά την έναρξη της Ολομέλειας ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που ψηφίζει η Βουλή για την έγκριση προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Η Βουλή, είπε, «έχει ήδη εγκρίνει 43 προϋπολογισμούς τέτοιων νομικών προσώπων έγκαιρα αφού κατέστη δυνατή η έγκαιρη κατάθεση του συνόλου των προϋπολογισμών αυτών, με μικρές εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί αυτοί να λειτουργούν καθόλα νόμιμα στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους».

Ευχαρίστησε την Κυβέρνηση, τους Βουλευτές και το προσωπικό της Βουλής και ιδιαίτερα την Γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο κ. Συλλούρης ενημέρωσε επίσης ότι με βάση το νέο Κανονισμό της Βουλής στα πλαίσια της διαφάνειας και της διαδραστικότητας της Βουλής, θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και Κανονισμοί εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους ενώ οι πολίτες θα έχουν δέκα ημέρες από την ανάρτηση τους για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους.

Προϋπολογισμός ΟΑΥ
—–
Η Ολομέλεια με συντριπτική πλειοψηφία υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2020.

Τροπολογία η οποία υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο για να γίνεται γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής Υγείας της Βουλής για τον σφαιρικό προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας  παροχέων υπηρεσιών υγείας κάθε έξι μήνες και κάθε τρίμηνο για τις δαπάνες για την εκπαίδευση και τα άλλα κίνητρα προς τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, απορρίφθηκε.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το έτος 2020 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €1.051.103.644 και δαπάνες ύψους €969.613.198.  Τα έσοδα του ΟΑΥ προέρχονται από έσοδα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) ύψους €1.048.567.589, από κρατική χορηγία ύψους €2.352.984 και από άλλα έσοδα ύψους €183.072.

Οι δαπάνες του ΟΑΥ αφορούν το κόστος υπηρεσιών του ΓεΣΥ ύψους €946.000.000, που προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής του ΓεΣΥ, καθώς και για τη δεύτερη φάση της εφαρμογής του από την 1η Ιουνίου 2020.

Αφορούν επίσης λειτουργικές δαπάνες ύψους €19.573.188, οι οποίες κατανέμονται για τις αποδοχές προσωπικού (€5.657.160), για την αντιμισθία του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ (€121.281) και για άλλες δαπάνες (€13.794.747).

Προβλέπονται ακόμη αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €3.940.010, οι οποίες προβλέπεται να καλύψουν μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ (€3.400.000), αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€300.000), αγορά λογισμικού με σκοπό τη διεξαγωγή προβλέψεων των εσόδων και των εξόδων του ΓεΣΥ (€70.000), αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€70.000) και βελτίωση των γραφειακών χώρων (€100.000)., καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €100.000.

Προϋπολογισμός Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
———–
Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε και τον προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2020 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €2.240.000 και δαπάνες ύψους €2.730.000. 

Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €2.140.000 και άλλα έσοδα ύψους €100.000. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, επειδή στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2020 περιλαμβάνεται χορηγία προς την Αρχή ύψους €2.140.000, το χρηματικό έλλειμμα των €563.000 που παρουσιάζεται αναμένεται να καλυφθεί από τη μη πλήρη υλοποίηση του προϋπολογισμού της Αρχής ή/και από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων
——-
Εξάλλου, υπερψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων.

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2020 είναι οριακά πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €32.827.075 και έσοδα ύψους €32.850.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€20.330.010), την εκμίσθωση του λιμανιού Λεμεσού (€9.900.000), καθώς και από επενδύσεις, τόκους τραπεζών και διάφορα οικονομικά έσοδα (€1.710.000). 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,