Η Βουλή ψήφισε τους Προϋπολογισμούς ανεξάρτητων αρχών και συμβουλίων

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμους τους Προϋπολογισμούς 2022, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και κατά πλειοψηφία (27 υπέρ, 11 εναντίον της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και με 34 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Η Ολομέλεια της Βουλής με 19 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον ψήφισε τροπολογία του ΑΚΕΛ με την οποία δεσμεύτηκε το κονδύλι για αντιμισθία των μελών και Προέδρου Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ως μορφή πίεσης ώστε να διερευνηθεί το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ, όπως είπε ο Βουλευτής του κόμματος Άντρος Καυκαλιάς.

Ο Προϋπολογισμός του Ταμείου της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου είναι ύψους €2.896.290. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε πως το κόμμα του καταψήφισε τον Προϋπολογισμό επειδή λόγω των τυχερών παιγνιδιών και των καζίνων έχουν καταστραφεί οικογένειες με το πρόβλημα να εκλαμβάνει κοινωνικές διαστάσεις.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο προϋπολογισμός της Αρχής είναι πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.896.290 και έσοδα ύψους €3.000.000, τα οποία θα προέλθουν αποκλειστικά από κρατική χορηγία. Στην έκθεση αναφέρεται περαιτέρω ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού αναφέρθηκε ότι το καζίνο-θέρετρο αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2022, εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν αποφασισθεί από το  Υπουργικό Συμβούλιο, και από τη λειτουργία του αναμένονται πολλαπλά οφέλη τόσο για τον τομέα του τουρισμού όσο και για την οικονομία γενικότερα.

Βάσει της Έκθεσης της Επιτροπής ο προϋπολογισμός της ΡAΕK είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €3.168.820 και έσοδα ύψους €2.412.649, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού, από αδειοδοτήσεις για την προμήθεια ηλεκτρισμού και από ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλα ετήσια τέλη που επιβάλλονται στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα θα καλυφθεί με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΡΑΕΚ. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΡΑΕΚ για το 2022 είναι μειωμένες κατά 10,48% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το προηγούμενο έτος

Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΑΕΚ ανέπτυξε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2022-2024 και τους στόχους της Αρχής, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου για την ενεργειακή μετάβαση, όπως η Πράσινη Συμφωνία και η προσαρμογή στον στόχο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των θερμοκηπιακών ρύπων κατά 55% μέχρι το έτος 2030.

Ο Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.067.000 και συνολικά έσοδα ύψους €5.517.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τη διατίμηση Δ-ΔΣΜ (€5.315.000) και από την ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς (€100.000).  Οι συνολικές δαπάνες για το 2022 παρουσιάζουν αύξηση €3.426.000 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές δαπάνες.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών ο εκτελεστικός διευθυντής  του Διαχεριστή ανέφερε ότι ο ΔΣΜΚ διανύει την κρισιμότερη περίοδο από την εγκαθίδρυσή του, καθότι πρέπει αφενός να φέρει εις πέρας την ανεξαρτητοποίησή του από την ΑΗΚ και ταυτόχρονα να ολοκληρώσει το μεγαλεπήβολο έργο της πλήρους λειτουργίας της ΑΑΗ στη βάση μοντέλου συμβατού με το μοντέλο-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.015.508 και έσοδα ύψους €913.070, τα οποία αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την έκδοση ετήσιων αδειών σε εγγεγραμμένους εργολήπτες (€540.000), εξέταση αιτήσεων (€115.000) και εγγραφές στο Μητρώο Εργοληπτών (€50.000).

Ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός κατά €102.438 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή τα ταμειακά ελλείμματα θα καλυφθούν από το αποθεματικό του συμβουλίου, το οποίο, με βάση την προβλεπόμενη ταμειακή κατάσταση κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2022, αναμένεται να ανέλθει στα €1.497.562.

Στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών αναφέρεται ότι ζήτησε να ενημερωθεί για τις πειθαρχικές υποθέσεις που συνδέονται με εργοληπτικές εταιρείες και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ και το χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εν λόγω πειθαρχικών υποθέσεων και προστίθεται ότι επ’ αυτού, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΕΕ δήλωσε ότι το συμβούλιο έχει προχωρήσει στη λήψη νομικών απόψεων όσον αφορά τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος και ότι  βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τον ορισμό νομικού συμβούλου ο οποίος θα έχει την ευθύνη καθοδήγησης του συμβουλίου ως προς τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν και τον γενικότερο χειρισμό του θέματος και σύντομα θα τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Σημειώνεται ότι η επιτροπή ενημερώθηκε για περαιτέρω λεπτομέρειες γύρω από το θέμα σε κλειστή συνεδρία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,