Η Βουλή ενέκρινε τροποποίηση του νόμου για περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020. Υπέρ ψήφισαν 52 παρόντες βουλευτές.

Με βάση την τροποποίηση του βασικού νόμου, εκσυγχρονίζεται περαιτέρω η λειτουργία του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με γνώμονα την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεών του.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,