Η Κομισιόν προτείνει μέτρα για τη στήριξη της ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών

Πακέτο για τη στήριξη της ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών σε συνέχεια του τραπεζικού πακέτου της 28ης Απριλίου, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις. 

Τα μέτρα αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τις κεφαλαιαγορές να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανακάμψουν από την κρίση, όπως τα αντίστοιχα τραπεζικά είχαν στόχο την αύξηση του δανεισμού από τράπεζες σε ιδιώτες. 

Το πακέτο προτείνει στοχοθετημένες αλλαγές στους κανόνες της κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην οικονομία, θα επιτρέψουν την ταχεία ανα κεφαλαιοποίηση των εταιρειών και θα αυξήσουν την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη.

Eπιπλέον, το πακέτο περιέχει στοχοθετημένες προσαρμογές στον Κανονισμό Ενημερωτικών Δελτίων, MiFID II και κανόνες τιτλοποίησης.

Σε ότι αφορά τις στοχευμένες τροποποιήσεις στο καθεστώς ενημερωτικών δελτίων που οι εταιρείες πρέπει να αποκαλύψουν στους επενδυτές τους όταν εκδίδουν μετοχές και ομόλογα, η Κομισιόν προτείνει σήμερα να δημιουργήσει αυτό να λάβει μια νέα μορφή με τον τίτλο “Ενημερωτικό Δελτίο ανάκαμψης της ΕΕ” για εταιρείες που έχουν ιστορικό στη δημόσια αγορά. Αυτό το προσωρινό ενημερωτικό δελτίο θα είναι ευανάγνωστο για τους επενδυτές και εύκολο να ελεγχθεί για τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Θα μειώσει το μήκος των ενημερωτικών δελτίων από εκατοντάδες σελίδες σε μόλις 30 σελίδες. Στοχεύει δε στη διευκόλυνση της συγκέντρωσης χρημάτων από τράπεζες που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τις στοχοθετημένες τροποποιήσεις στις απαιτήσεις του MiFID II, προκειμένου να μειώσει ορισμένες από τις διοικητικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι έμπειροι επενδυτές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, αυτές αναφέρονται σε ορισμένες απαιτήσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί (κατά τη δημόσια διαβούλευση MiFID / MiFIR) ως υπερβολικά επαχθείς ή παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών. Οι λιγότερο έμπειροι επενδυτές (όπως τα νοικοκυριά που επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους για συνταξιοδότηση) θα παραμείνουν εξίσου προστατευμένοι όπως και πριν.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν προτείνει να βαθμονομηθούν εκ νέου οι απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας έναντι του πελάτη, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας και το αποδεκτό κόστος συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Παράλληλα, ξεκινά σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις της κατ `εξουσιοδότηση οδηγίας MiFID II για την αύξηση του καθεστώτος κάλυψης της έρευνας για εκδότες μικρού και μεσαίου κεφαλαίου και για ομόλογα.

Τέλος η Κομισιόν προτείνει σήμερα δέσμη μέτρων για την τροποποίηση του κανονισμού τιτλοποίησης και του κανονισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, με στόχο να διευκολύνει τη χρήση της τιτλοποίησης στην ανάκαμψη της ΕΕ, επιτρέποντας στις τράπεζες να επεκτείνουν το δανεισμό τους και να απελευθερώσουν τους ισολογισμούς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η Κομισιόν αναφέρει ότι είναι χρήσιμο να επιτρέπεται στις τράπεζες να μεταφέρουν μέρος του κινδύνου δανείων ΜΜΕ (μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) στις αγορές, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να δανείζουν προς τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση στον ισολογισμό που θα επωφεληθεί από μια προληπτική μεταχείριση που αντικατοπτρίζει την πραγματική ανοχή αυτών των μέσων. Επιπλέον, προτείνει την άρση των υφιστάμενων κανονιστικών εμποδίων στην τιτλοποίηση μη εκτελεστικών ανοιγμάτων.

Οι σημερινές αλλαγές βασίζονται σε εκτεταμένη εργασία και ανάλυση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 2019 και το 2020.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,