Η Κομισιόν καθιστά δεσμευτική την προσφορά της Broadcom για αποκατάσταση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

Η Κομισιόν καθιστά σήμερα νομικά δεσμευτικές τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο κατασκευαστής κυκλωμάτων Broadcom για την αποκατάσταση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, μετά από σχετική διαδικασία που είχε κινήσει η Αντιπρόεδρος Βέσταγκερ για παράβαση επί της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Broadcom θα αναστείλει όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες που περιέχουν συμφωνίες αποκλειστικότητας ή οιονεί αποκλειστικότητας ή / και μόχλευση διατάξεων σχετικά με το Systems-on-a-Chip (“SoCs”) για αποκωδικοποιητές τηλεόρασης και μόντεμ Διαδικτύου και έχει δεσμευτεί να μην συνάψει νέες συμφωνίες που περιλαμβάνει τέτοιους όρους.

Η Κομισιόν είχε από το 2019 ζητήσει από τη Broadcom να σταματήσει να εφαρμόζει αυτές τις διατάξεις που περιέχονται σε συμφωνίες με έξι από τους κύριους πελάτες της και διέταξε την εφαρμογή προσωρινών μέτρων που ισχύουν για περίοδο τριών ετών.

Σε γενικές γραμμές η Κομισιόν θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις που πρότεινε η Broadcom αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες της και είναι πλέον δεσμευτικές έναντι όλων των κατασκευαστών συσκευών (οι λεγόμενοι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού ή OEM) και περιλαμβάνουν προϊόντα που δεν καλύπτονται από την απόφαση προσωρινών μέτρων.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,