Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο ‘επιστρεπτέων προκαταβολών’, ύψους 1 δισ. Ευρώ

H Koμισιόν ενέκρινε, βάσει του νέου προσωρινού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων, σήμερα τυπικά το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 1 δισ. Ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της πανδημίας του COVID19. Η Ελλάδα ενημέρωσε την Κομισιόν για ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, το οποίο θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητάς τους. Το καθεστώς θα συμβάλει στην εξασφάλιση διαθέσιμης ρευστότητας στην αγορά, για να αντιμετωπιστεί η ζημία που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου και για να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά την έξαρση της νόσου, αναφέρει η Κομισιόν.

Αναλυτικά προβλέπεται ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα εκταμιεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορηγείται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο καθώς  περιορίζεται μόνο στις φερέγγυες επιχειρήσεις, οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα χορηγούνται έως τον Ιούνιο του 2020, το μέτρο είναι αναλογικό και τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Μαγκρέτ Βέσταγκε, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε το πλαίσιο θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο λόγω της πανδημίας θα συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το τέλος της και σημειώνει ότι η Κομισιόν  θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα Κράτη Μέλη για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων στήριξης με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,