Εμπόριο στην ΕΕ: καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου για τον αναδιαμορφωμένο κανονισμό περί επιβολής

Η ΕΕ διευκολύνει την προστασία των εμπορικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων της σε μια κατάσταση όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) δεν είναι προς το παρόν σε θέση να εκδώσει δεσμευτικές αποφάσεις για την επίλυση των διαφορών εάν το μέλος του ΠΟΕ προσβάλει έκθεση ειδικής ομάδας με έφεση.

Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις που συνέρχονται στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) ενέκριναν σήμερα τη θέση του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων από την ΕΕ. Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον αποκαλούμενο «κανονισμό της ΕΕ περί επιβολής» θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις της Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η πρώτη μας επιλογή θα είναι πάντα η πολυμέρεια. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα εμπορικά μας συμφέροντα και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής κυρώσεων, σε περίπτωση που άλλα μέρη εμποδίζουν την επίλυση εμπορικών συγκρούσεων»κ. Gordan Grlić Radman, Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ο ισχύων κανονισμός της ΕΕ περί επιβολής εφαρμόζεται από το 2014. Παρέχει κοινό νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή των δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Χάρη σε αυτούς τους κανόνες η Επιτροπή μπόρεσε, μόλις έλαβε την έγκριση του ΠΟΕ, να επιβάλει αντίμετρα στο τέλος της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Δεδομένου ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ έχει επί του παρόντος παραλύσει, οι ισχύοντες κανόνες έπρεπε να επικαιροποιηθούν ώστε να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα σε καταστάσεις κατά τις οποίες παρακωλύεται η λειτουργία των διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Κύριος στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να υπάρξει πρόνοια για τις καταστάσεις στις οποίες, αφού η ΕΕ έχει επιτύχει την έκδοση ευνοϊκής απόφασης από ειδική ομάδα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, η διαδικασία παγώνει διότι ο αντίδικος αποστέλλει διά εφέσεως την έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ «στο κενό» και δεν έχει συμφωνήσει στη μεταβατική υπαγωγή της δευτεροβάθμιας εκδίκασης της διαφοράς σε διαιτησία, βάσει του άρθρου 25 του μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την επίλυση των διαφορών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με τους νέους κανόνες θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, όπως είναι οι τελωνειακοί δασμοί, οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές αγαθών και τα μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει αντίμετρα όταν ένας εμπορικός εταίρος στο πλαίσιο διμερούς ή περιφερειακής εμπορικής συμφωνίας επιβάλλει παράνομα εμπορικά μέτρα και, κατά συνέπεια, παρακωλύει τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.

Η θέση του Συμβουλίου δεν απομακρύνεται από το πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής, αλλά περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης στην οποία καλείται η Επιτροπή να αξιολογήσει τη λειτουργία των νέων κανόνων και να εκτιμήσει την ενδεχόμενη ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής στις υπηρεσίες και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας το αργότερο εντός τριών ετών από την έκδοση του κανονισμού.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,