Η Κομισιόν ενέκρινε παράταση ελληνικού συστήματος κουπονιών για τη στήριξη της επέκτασης ευρυζωνικών συνδέσεων

Η Κομισιόν ενέκρινε με σημερινή της απόφαση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση ενός ελληνικού συστήματος κουπονιών ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της επέκτασης  ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Η Κομισιόν ενέκρινε επίσης την επέκταση σχεδίου που επιτρέπει στις επιχειρήσεις, εκτός από τους καταναλωτές και τους αυτοαπασχολούμενους, να λαμβάνουν τη δημόσια υποστήριξη με τη μορφή κουπονιών.

Τον Ιανουάριο του 2019, η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σύστημα για τη στήριξη της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps), εύκολα αναβαθμιζόμενες σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα κουπόνια καλύπτουν μέρος του κόστους εγκατάστασης και της μηνιαίας χρέωσης για μέγιστο 24 μήνες.

Το καθεστώς, το οποίο ήταν αρχικά ανοιχτό για τους καταναλωτές και τους αυτοαπασχολούμενους, έπρεπε να λήξει στις 31 Μαρτίου 2020.

Τον Απρίλιο του 2020, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Κομισιόν την πρόθεσή της να
(i) παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος έως τις 31 Μαρτίου 2022 και
(ii) να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν εξαιρετικά γρήγορες ευρυζωνικές υπηρεσίες από οποιονδήποτε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι σε θέση να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες μέσω κατάλληλης υπάρχουσας ευρυζωνικής υποδομής.

Η Κομισιόν αξιολόγησε το μέτρο, όπως τροποποιήθηκε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως του άρθρου 107 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαπίστωσε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από λεπτομερή αξιολόγηση για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός του στην αγορά. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα υποβληθούν από την Ελλάδα στην Κομισιόν έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Με αυτά τα δεδομένα η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και συμβάλλει στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που καθορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία του ενός Gigabit).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: