Το Ανώτατο εξέδωσε απόφαση για πολιτική αίτηση που αφορά ένταλμα έρευνας σε υπόθεση ναρκωτικών

To Aνώτατο Δικαστήριο με απόφαση που εξέδωσε στις 30 Απριλίου απορρίπτει το αίτημα για άδεια καταχώρισης αίτησης προς έκδοση διατάγματος Certiorari στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 42/20, η οποία αφορά υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο αιτητής ζητούσε άδεια για καταχώριση αίτησης προς έκδοση εντάλματος Certiorari, με το οποίο να ακυρώνεται το ένταλμα έρευνας της οικίας και του αυτοκινήτου του που εκδόθηκε από Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ισχυριζόμενος ότι το Ένταλμα ήταν αφενός προϊόν απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων και/ή παραπλάνησης του Δικαστηρίου και αφετέρου υπέρβασης δικαιοδοσίας εφόσον δεν πληρούνταν σωρευτικά οι δύο προϋποθέσεις – ύπαρξη εύλογης υπόνοιας και αναγκαιότητας έκδοσης του Εντάλματος – του άρθρου 27 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155

Διαβάστε την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email