Η εξ Υπουργών Επιτροπή του ΣτΕ συνήλθε για τις υποθέσεις ‘Κακουλλή και Ισαάκ κατά της Τουρκίας’

Η εξ Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) η οποία εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσίευσε την Πέμπτη τις αποφάσεις που έλαβε κατά την εξέταση της ομάδας υποθέσεων  «Κακουλλή και Ισαάκ κατά της Τουρκίας».  Η Επιτροπή, η οποία συνήλθε υπό τους Μόνιμους Αντιπρόσωπους στο ΣτΕ, κάλεσε την Τουρκία να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σε σειρά ερωτημάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και αποφάσισε να επανεξετάσει τις υποθέσεις αυτές το αργότερο τον Ιούνιο του 2022.

Όπως αναφέρεται, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι αυτές οι υποθέσεις αφορούν έναν σοβαρό τραυματισμό και τέσσερις δολοφονίες Ελληνοκύπριων το 1996, τρεις εκ των οποίων έλαβαν χώρα στη διάρκεια διαδηλώσεων εντός ή γύρω από την Παρεμβαλλόμενη γραμμή του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο, λόγω υπερβολικής χρήσης βίας ή  όπλων από τουρκικές ή τουρκοκυπριακές στρατιωτικές ή «αστυνομικές» δυνάμεις και έλλειψη αποτελεσματικών και αντικειμενικών ερευνών.

Όσον αφορά την υπόθεση Κακουλλή, η Επιτροπή σημείωσε ότι η πάροδος του χρόνου καθιστά δύσκολη την περαιτέρω εξακρίβωση των γεγονότων, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές δεν έκαναν προληπτικά προσπάθειες να συγκεντρώσουν επιπρόσθετα στοιχεία ακούγοντας και άλλους μάρτυρες και τις κάλεσε να παράσχουν μια λεπτομερή ανάλυση από έναν αρμόδιο φορέα σχετικά με τους ακριβείς λόγους που το νομικό πλαίσιο επέτρεψε την χρήση θανατηφόρας βίας.

Όσον αφορά τις υποθέσεις Ισαάκ και Σολωμού η Επιτροπή εξέφρασε βαθιά ανησυχία  ότι οι μέχρι τώρα πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, και κάλεσε τις τουρκικές αρχές να αναφέρουν τους πραγματικούς και νομικούς λόγους για το συμπέρασμα ότι  αξιωματικοί και ιδιώτες ενήργησαν νόμιμα, καθώς και να παράσχουν μεταφράσεις των σχετικών αποφάσεων για την κατανόηση αυτών των αποφάσεων από τις έρευνες του 1996 και την αναθεώρηση του 2011.

Για την υπόθεση Καλλής και Ανδρούλλα Παναγή η Επιτροπή σημείωσε «την ετοιμότητα των τουρκικών αρχών να αξιολογήσουν τη δυνατότητα επανεξέτασης του φακέλου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και τους κάλεσε να επανεξετάσουν τον φάκελο και να αναφέρουν εάν είναι δυνατή περαιτέρω έρευνα από μια ανεξάρτητη αρχή για τη δολοφονία του υιού των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου».

Όσον αφορά την υπόθεση Ανδρέου, η Επιτροπή κάλεσε «τις τουρκικές αρχές να αξιολογήσουν την δυνατότητα για μια αποτελεσματική έρευνα για  τις περιστάσεις γύρω από τον τραυματισμό του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ανώτεροι αξιωματούχοι, οι οποίοι έδωσαν εντολή να πυροβολήσουν διαδηλωτές, ενήργησαν σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο».

Περαιτέρω, για την υπόθεση Ισαάκ υπενθύμισε απόφαση του ΕΔΑΔ και κάλεσε τις τουρκικές αρχές να καταβάλουν στον εκπρόσωπο των αιτούντων 1.800 ευρώ που αντιστοιχεί στον φόρο προστιθέμενης αξίας για τα έξοδα μαζί με τους τόκους, και ανέθεσε στη Γραμματεία να βοηθήσει τις τουρκικές αρχές για να λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτής της πληρωμής.

Σε ό,τι αφορά τα γενικά μέτρα, η Επιτροπή  χαιρέτισε το μήνυμα «του Γενικού Εισαγγελέα για μηδενική ανοχή κακομεταχείρισης από την αστυνομία». Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν έχουν υποβληθεί πειστικές πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον το νομικό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει ανάγκη αστυνομικοί να χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία όταν είναι γνωστό ότι το άτομο που θα συλληφθεί δεν είναι επικίνδυνο.

Κάλεσε τις αρχές να δώσουν μετάφραση των διατάξεων που διέπουν τη χρήση βίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική πρακτική, και να υποδείξουν τυχόν διαφορές από το πλαίσιο του 1996 για τη χρήση βίας και όπλων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ικανή να αποδείξει ότι το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα συμμορφώνεται πλήρως με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Κάλεσε τις τουρκικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν ή προβλέπονται για να διασφαλιστούν ανεξάρτητες έρευνες για ενέργειες του στρατιωτικού προσωπικού, υπό το φως των αποφάσεων του Δικαστηρίου στην υπόθεση Καλλής και Ανδρούλλα Παναγή και να καταθέσουν την εκτιμησή τους σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες εσωτερικές έρευνες δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν σε αυτές τις αποφάσεις. Επίσης, χαιρέτισε την πληροφορία για μέτρα διασφάλισης ειρηνικής διεξαγωγής διαδηλώσεων.

Τέλος, η Επιτροπή καλεί τις τουρκικές αρχές να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τη Γραμματεία και να παράσχουν πληροφορίες στα παραπάνω θέματα, καθώς και σε άλλα πιο λεπτομερή ερωτήματα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει αυτές τις υποθέσεις το αργότερο τον Ιούνιο του 2022.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,