Γραπτή δήλωση της Αν. Κυβερνητικής Εκπροσώπου Νιόβης Παρισινού για Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα Tετάρτη 5/1/2022 υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

To Yπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμων.

Το Νομοσχέδιο αποσκοπεί κυρίως:

 • Στην άρση εμποδίων όσον αφορά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων, με τη συστέγαση αδειούχου Γραφείου με γραφεία/εταιρείες που παρέχουν συμπληρωματικές ή σχετικές δραστηριότητες όπως ασφάλιση ταξιδίου, συναλλάγματος, ναυτιλίας, ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μεταφορές,
 • Στην απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και αδειοδότησης των Γραφείων Τουρισμού και Ξεναγών,
 • Στη μείωση του Διοικητικού Φόρτου:
  (i) παρατείνεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας Γραφείου και άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού από δύο χρόνια σε τρία και
  (ii) διευρύνονται οι λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.
 • Στην αποτελεσματικότερη πάταξη της παρανομίας:
  (i) εισάγονται πρόνοιες αντιμετώπισης του αδικήματος της λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων χωρίς άδεια,
  (ii) εισάγεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η είσπραξη διοικητικών προστίμων στους παραβάτες της υπό αναφορά νομοθεσίας,
  (iii) προβλέπονται πρόνοιες αποτελεσματικής αντιμετώπισης αδικημάτων τα οποία προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών των Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων μέσω διαδικτύου.
 • Στην απλοποίηση των προνοιών που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα του Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων. Η υποβολή αίτησης από τον προτεινόμενο διευθυντή εγκρίνεται νοουμένου ότι είναι κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής σε θέματα τουρισμού ή να έχει 3 τουλάχιστο χρόνια πείρα σε Γραφεία Τουρισμού.

Το Νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε νόμο.

To Yπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τον διορισμό των πιο κάτω ως μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής για περίοδο τριών ετών:
Δρ. Πρόδρομος Καπλάνης, Χαράλαμπος Γιαννακαράς, Αναστασία Σείσου, Κώστας Μιχαήλ, Δημήτρης Καολής, Ρίτα Δήμου και Ερατώ Στυλιανού-Μαρκίδου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,