Διευκρινίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τις προσλήψεις στην Αστυνομία – Με αμεροληψία και διαφάνεια θα προχωρήσουμε σε πρόσληψη συμβασιούχων

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδη με γραπτή του δήλωση διευκρινίζει για τις προσλήψεις στην Αστυνομία κι επισημαίνει ότι έχει καταθέσει ήδη έγγραφο στη Βουλή και στην Επιτροπή Νομικών με τους όρους και τη διαδικασία μοριοδότησης και πρόσληψης, η οποία εδράζεται σε απόλυτα διαφανή και αντικειμενικά προσμετρήσιμα κριτήρια.

Διαβάστε τη γραπτή δήλωση του Υπουργού:

Με αφορμή τοποθετήσεις οι οποίες πραγματεύονται την αυστηρότητα των αναβαθμισμένων κριτηρίων πρόσληψης μελών της Αστυνομίας και στη βάση ισχυρισμών ότι δήθεν τα εν λόγω κριτήρια οδήγησαν σε δυσκολίες πλήρωσης των κενών θέσεων στην Αστυνομία, σημειώνω  τα πιο κάτω:

Οι τροποποιήσεις στα κριτήρια πρόσληψης στα οποία γίνεται αναφορά, έγιναν το 2016  κατόπιν σοβαρής μελέτης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων και την κατάργηση της προφορικής συνέντευξης. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η θεσμοθέτηση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών που διασφαλίζουν την πρόσληψη ικανών προσώπων που θα διαθέτουν τόσο τα σωματικά όσο και τα πνευματικά εφόδια, για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο που απαιτείται σήμερα για την ασφάλεια και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, ήδη έχουν προσληφθεί 218 μέλη στην Αστυνομία και 50 μέλη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2017, αμέσως μόλις επανήρχισε η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία που παγοποιήθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Πέραν τούτου, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως περιλήφθηκαν και προκηρύχθηκαν τον Μάρτιο του 2019 άλλες 200 θέσεις αστυνομικών, 56 πυροσβεστών και 30 ειδικών αστυνομικών και η πλήρωση μεγάλου μέρους αυτών ολοκληρώνεται σύντομα. Δυστυχώς και όπως επεξηγήθηκε και χθες στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός υποψηφίων που παρακάθισε στις γραπτές εξετάσεις απέτυχε λόγω κυρίως του υψηλού επιπέδου της εξέτασης των Μαθηματικών. Προς αποφυγή επανάληψης παρόμοιας αποτυχίας, έχουμε ως Υπουργείο ήδη λάβει μέτρα. Όμως το γεγονός αυτό δεν αφορά καθόλου την αποτελεσματικότητα των αναβαθμισμένων κριτηρίων πρόσληψης.

Επιπλέον και ευθύς ως πληροφορηθήκαμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, λάβαμε μέτρα με σκοπό την πλήρωση των θέσεων που δεν θα καταστεί εφικτό να πληρωθούν λόγω της αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, με την επαναπροκήρυξή τους τον Δεκέμβριο του 2019.  Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνεπώς, σε καμία περίπτωση μπορεί να γίνει αποδεκτή η κριτική για προχειρότητα και για υποβιβασμό της ποιότητας του προσωπικού της Αστυνομίας, αφού ο προγραμματισμός για κάλυψη των μόνιμων αναγκών της Αστυνομίας υλοποιείται.

Όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, η πρόσληψη συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών για μέγιστη περίοδο δύο χρονών θα καλύψει τις έκτακτες και πιεστικές ανάγκες στο Σώμα μέχρι την πλήρη αφομοίωση του μόνιμου προσωπικού που θα πληρώσει τις θέσεις αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών, το οποίο πρέπει προηγουμένως να τύχει της απαραίτητης εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία.

Ως εκ τούτου, η πρόσληψη συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών κρίνεται ότι αποτελεί λύση που θα βοηθήσει τάχιστα το Αστυνομικό Σώμα αφού θα αποδεσμεύσει έμπειρα και ικανά στελέχη του Σώματος από τη διεκπεραίωση καθηκόντων δευτερευούσης φύσεως, αξιοποιώντας τα σε θέσεις που αυτή τη στιγμή χρήζουν επιτακτικής ενίσχυσης.

Όπως έχω αναφέρει και στη Βουλή οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα εκτελούν συγκεκριμένης φύσεως βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα, υπό τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για αδιαφανείς διαδικασίες, έχουμε καταθέσει έγγραφο στη Βουλή με τους όρους και τη διαδικασία πρόσληψης, η οποία εδράζεται σε απόλυτα διαφανή και αντικειμενικά προσμετρήσιμα κριτήρια, η αμερόληψια των οποίων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και με σύστημα μοριοδότησης, αντίγραφο του οποίου είχα προ ημερών καταθέσει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,