Έτος-πρόκληση για επάγγελμα δικηγόρου το 2023, λέει ο Γ. Εισαγγελέας στη ΓΣ ΠΔΣ

Χρονιά πρόκληση για το επάγγελμα του δικηγόρου, χαρακτήρισε το έτος 2023, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) Γιώργος Σαββίδης, καθώς από την 1η του Σεπτέμβρη, όπως είπε, τέθηκαν σε ισχύ και οι νέοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας, που αποτελούν μια σημαντική τομή.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα μετάβασης, τόσο για τους δικηγόρους όσο και για τη δικαστική εξουσία», είπε ο κ. Σαββίδης σε χαιρετισμό του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΔΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, για την εκλογή του Προέδρου και τεσσάρων μελών του Συμβουλίου του Συλλόγου.

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι «οι σοβαρές νομοθετικές αλλαγές και ρυθμίσεις, που έχουν επέλθει σε ό,τι μέχρι εσχάτως αναφερόμασταν ως κυπριακό δικαστηριακό σύστημα – συμβατή και ανταποκρινόμενη στις συστάσεις που έχουν δοθεί από την Επιτροπή GRECO, το Rule of Law της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης – είναι τέτοια, που αναμόρφωσε εκ βάθρων το δικαστηριακό σύστημα της χώρας μας, δημιουργώντας νέο περιβάλλον για το δικαστικό και δικηγορικό οικοδόμημα, τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους πολίτες, την κοινωνία».

Απευθυνόμενος στα μέλη του ΠΔΣ, ο κ. Σαββίδης είπε ότι θεωρεί πως με τον χρόνο και την επαγγελματική τους επάρκεια και υπευθυνότητα, «οι νέοι θεσμοί, με τις νέες εξουσίες διαχείρισης υποθέσεων, θα αποδειχθούν ποικιλοτρόπως ωφέλιμοι για την έγκαιρη εκδίκαση των υποθέσεων, αναβαθμίζοντας και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και το ίδιο το δικηγορικό επάγγελμα».

Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι από πλευράς του, «ως ο εκ της θέσεως μεγαλύτερος θεσμικός διάδικος στα δικαστήρια, εκτιμώ πως η νέα φιλοσοφία που διέπει τους θεσμούς και η ενθάρρυνση για εξάντληση των περιθωρίων εξώδικης διευθέτησης και για συμβιβασμό καθ’ ων χρόνο η υπόθεση είναι στο δικαστήριο, είναι το πρώτο βασικό και μετρήσιμο στοιχείο επί του οποίου θα κριθεί κατά πόσον έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα της γρήγορης και αποτελεσματικής εκδίκασης των υποθέσεων από τα δικαστήρια».

«Θέμα στο οποίο έχετε κι εσείς, ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ταχεία απονομή της με αποτέλεσμα και η γενική περί δικαίου εικόνα των πολιτών να βελτιωθεί ουσιαστικά κατά τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, υπάρχει αγαστή συνεργασία με τα δύο δικαστήρια τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας και έχει καταθέσει αρκετές εισηγήσεις για την εξοικονόμηση του δικαστηριακού χρόνου, πάντοτε στο πλαίσιο του σεβασμού της ανεξαρτησίας της Δικαστικής Εξουσίας.

«Βεβαίως, όπου μπορούμε να συνδράμουμε περαιτέρω δημιουργικά, υπάρχει πάντοτε η κάθε θετική διάθεση εκ μέρους μας να το πράξουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, «ως απόρροια της μεταρρύθμισης έχουμε, για πρώτη φορά, συναδέλφους να μετέχουν σε ανώτατα δικαστικά Σώματα, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο».

«Η δική μου εμπειρία και πιστεύω όλων των άλλων συναδέλφων που ήδη συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής μετά τη θέσπιση της μεταρρύθμισης, ήταν ότι οι απόψεις των δικηγόρων, έστω και χωρίς δικαίωμα ψήφου, λαμβάνονταν υπόψη από τους συμμετέχοντες δικαστές», πρόσθεσε.

Μόνο 126 υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΔΣ

——————-

Όσον αφορά στα θέματα πειθαρχικού ελέγχου των δικηγόρων, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «η εργασία που παρήχθη και παράγεται από τα τρία κλιμάκια, που έχουν συσταθεί και χειρίζονται υποθέσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει αποφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα καθότι, με βάση τα τελευταία στοιχεία που μου έχουν κοινοποιηθεί – και είναι στοιχεία Οκτωβρίου 2023 – ο όγκος των καθυστερημένων υποθέσεων έχει απαλειφθεί».

Πρόσθεσε πως «σε εκκρεμότητα υπάρχουν μόνο 126 υποθέσεις, που βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης από τις 1.035 που ‘κληρονόμησε’ το Πειθαρχικό Συμβούλιο πριν τρία χρόνια».

Αναφορικά με το θέμα του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου εγγραφής και εισδοχής νέων δικηγόρων στο επάγγελμα, ο κ. Σαββίδης είπε ότι είναι ζήτημα που τυγχάνει επεξεργασίας στο Νομικό Συμβούλιο και πρόσθεσε πως «τον τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει αρκετές συνεδρίες επί του θέματος, έχουν παρθεί αρκετές προκαταρτικές αποφάσεις για αλλαγές και απομένει η συμπλήρωση των κενών, που παραμένουν και η συγγραφή ολοκληρωμένου κειμένου, το οποίο θα τεθεί προς διαβούλευση και έγκριση από τα νέα Μέλη του Νομικού Συμβουλίου».

Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι είναι «άκρως σημαντική» η συνεργασία μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του ΠΔΣ, η οποία είναι απαραίτητη προς όφελος του επαγγέλματός του δικηγόρου και ευχήθηκε η θητεία του νέου Προέδρου και των Μελών του Συμβουλίου να είναι αποτελεσματική, γόνιμη και ουσιαστική.

Εξάλλου, σε σύντομη λογοδοσία του για τα πεπραγμένα την περίοδο 2020 – 2023, ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΠΔΣ Χρίστος Κληρίδης ανέπτυξε κάποιες ενέργειες του Συλλόγου κατά την τριετία 2020 – 2023, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση των δικηγορικών γραφείων ως γραφείων ουσιωδών υπηρεσιών, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η συνδρομή του ΠΔΣ για τα νέα δικαστήρια της Λευκωσίας, η τροποποίηση του περί δικηγόρων νόμου, η δημιουργία του νέου εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου και η επίλυση του προβλήματος με τις αψίδες, η οποία έδωσε το δικαίωμα στους δικηγόρους, όπως είπε, «να εισέρχονται στα δικαστήρια με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας».

Ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε επίσης σε θέματα εκπαίδευσης δικηγόρων σε τομείς της πολιτικής δικονομίας και στη συνδρομή του ΠΔΣ για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και στη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και στις ενέργειες για την ταχύτερη διεκπεραίωση του όγκου των υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών του ΠΔΣ και στην επιτάχυνση των διαδικασιών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν συνδράμει στην επιτυχία του «πολύ πλούσιου αυτού έργου».

Ανέφερε ότι για πρώτη φορά ο ΠΔΣ αναδείχθηκε σε ένα επιστημονικό Σώμα, «σαν ένα Σώμα που συνεργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με τη Βουλή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σαν ένα Σώμα το οποίο έχει προσφορά και στα κοινωνικά και στον τομέα της δικαιοσύνης ευρύτερα».

«Παραδίδω σήμερα στο νέο Συμβούλιο του ΠΔΣ που θα εκλεγεί έναν εύρωστο Σύλλογο ο οποίος έχει αναβαθμιστεί και χαίρει μεγαλύτερης εκτίμησης στα μάτια της κοινωνίας», κατέληξε.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,