Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας

Δείτε το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ):

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, από την έναρξη της εφαρμογής τους.

Στο ΥΠΠΑΝ λειτουργεί η Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών, η οποία έχει υλοποιήσει ή συμβάλλει στην υλοποίηση δράσεων που εκπηγάζουν από την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας κατά το 2016-2019, ενώ έχει συμβάλει και στη συγγραφή του Σχεδίου Δράσης για το 2020-2022.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω πλαίσιο, το ΥΠΠΑΝ έχει υλοποιήσει επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών για το θέμα, μέσα από τις διάφορες δομές του και σε συνεργασία με άλλους φορείς ή υπηρεσίες. Έχει εκδοθεί Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων για ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών στα σχολεία. Επιπρόσθετα, έχουν υλοποιηθεί επαρχιακές ενημερωτικές συναντήσεις Διευθυντών/Διευθυντριών Δημοτικής Εκπαίδευσης για την πολιτική σε σχέση με τη διαχείριση της αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στα σχολεία, καθώς και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων και εξειδικευμένων σεμιναρίων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Ειδικά Σχολεία και Ειδικές Μονάδες έχουν, επίσης, συμμετάσχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Keep me Safe», που προσφέρθηκε από έμπειρους επιμορφωτές/τριες από το ΥΠΠΑΝ και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία (2017-2018 και 2019-2020). Επιπρόσθετα, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποιούνται πολλές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς, καθώς και διαγωνισμοί για θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου στο θέμα αυτό, ενώ λειτουργεί και η Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480.

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,