ΕΣΠΔ: Ο ρόλος και τα καθήκοντα των DPO αντικείμενο της Ετήσιας Συντονισμένης Δράση για το 2023

Με το από 20 Οκτωβρίου 2020 έγγραφό του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Ετησίων Συντονισμένων Δράσεων, στο πλαίσιο ενός κεντρικού ελέγχου του τρόπου εφαρμογής και επιβολής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με το προοίμιο της απόφασης εκείνης, οι Ετήσιες Συντονισμένες Δράσεις εντάσσονται στο Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής του ΕΣΠΔ  (Coordinated Enforcement Framework – CEF) και επικεντρώνονται σε ένα προκαθορισμένο θέμα, επιτρέποντας στις Εποπτικές Αρχές να ασχοληθούν με αυτό, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται,

Στόχος του ΣΠΕ είναι να διευκολύνει τη διεξαγωγή κοινών δράσεων με ευέλικτο αλλά συντονισμένο τρόπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν από κοινές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συλλογή πληροφοριών έως επιχειρήσεις « σάρωσης » σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας και κοινές έρευνες. Σκοπός των τακτικών ετήσιων συντονισμένων δράσεων είναι η προώθηση της συμμόρφωσης, η παροχή της δυνατότητας στα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματά τους, η αύξηση της ευαισθητοποίησης ή/και η αύξηση των γνώσεων των ΕΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,