Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 μέσω του συστήματος TaxisNet.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 184/20223), υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2023 υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλ. πεντακόσια ευρώ).

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023».

Τμήμα Φορολογίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,