Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων απέρριψε αίτημα της Hermes Airports Ltd. να αναβάλει επ’ αόριστον τη συμβατική της υποχρέωση για την κατασκευή της Φάσης 2 στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Επικύρωση της απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας για απόρριψη αιτήματος της εταιρείας Hermes Airports Ltd. για αναβολή των συμβατικών της υποχρεώσεων σε σχέση με τη 2η Φάση Ανάπτυξης των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, αποφάσισε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με έδρα το Λονδίνο, στα πλαίσια Διαδικασίας Ταχείας Επίλυσης Διαφορών που κινήθηκε από την εταιρεία Hermes Airports Ltd. εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης για την Ανάπτυξη των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Η ορισθείσα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, μετά από ακροαματική διαδικασία, αποφάσισε ότι η Hermes Airports Ltd. δεν είχε δικαίωμα να αναβάλει τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση με τη 2η Φάση Ανάπτυξης των Αεροδρομίων. Η Hermes Airports Ltd., περί τον Ιούλιο 2017, ζήτησε την επ’ αόριστον αναβολή της υποχρέωσής της για κατασκευή της 2ης Φάσης των Αεροδρομίων. Η Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως το αρμόδιο Υπουργείο, απέρριψε το εν λόγω αίτημα, επειδή αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τις πρόνοιες της Σύμβασης Παραχώρησης. Τον Ιανουάριο του 2021, η Hermes Airports Ltd. κίνησε τη διαδικασία Ταχείας Επίλυσης Διαφορών, η οποία προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του Rt. Hon. Lord Dyson, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Hermes Airports Ltd. και τις σχετικές της απαιτήσεις, και αφού έλαβε υπόψη ότι η Hermes ήταν το διάδικο μέρος που έχασε την υπόθεση και αναγνωρίζοντας ότι η Δημοκρατία ενήργησε εύλογα, με απόφαση της ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2021, επιδίκασε τα έξοδα της Επιτροπής υπέρ της Δημοκρατίας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,