Επαναδιορισμός των δικαστών Παπασάββα και Μαρκουλλή ως δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ

Στον διορισμό εννέα δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) προχώρησαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ο επαναδιορισμός από την Κύπρο των Άννα Μαρκουλλή και Σάββα Σ. Παπασάββα για την περίοδο 1ης Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την 31η Αυγούστου 2028. Για την ίδια περίοδο επαναδιορίζονται ο Lauri Madise και ο Iko Nõmm (Εσθονία) και η Tuula Pynnä και ο Heikki Kanninen (Φινλανδία).

Οι διορισμοί αυτοί γίνονται στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ το 2022 η οποία αφορά τις θέσεις 26 δικαστών.

Παράλληλα ανακοινώθηκε πως ο Damjan Kukovec (Σλοβενία) διορίστηκε δικαστής του ΓΔΕΕ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025. Ο διορισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου της μεταρρύθμισης του ΓΔΕΕ, μετά τον διορισμό εννέα επιπρόσθετων δικαστών στο ΓΔΕΕ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, πέντε εκ των οποίων ολοκληρώνουν τη θητεία τους στις 31 Αυγούστου 2025.

Επίσης, ανακοινώνονται ο διορισμός του Ιωάννη Δημητρακόπουλου (Ελλάδα) ως δικαστή στο ΓΔΕΕ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022, και της Suzanne Kingston (Ιρλανδία) μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025. Οι εν λόγω διορισμοί έρχονται ως συνέχεια των διορισμών του Δημήτριου Γκρατσία (Ελλάδα) ως δικαστή στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) και του Anthony Collins (Ιρλανδία) ως γενικού εισαγγελέα στο ΔΕΕ από τις 7 Οκτωβρίου 2021, ως εκ τούτου οι δύο χώρες κλήθηκαν να προτείνουν τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,