Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  κ. Γιάννης Γιαννάκη  ανακοινώνει την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το πρωτόκολλο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2018, μετά από εισήγηση του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ. Το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εθελοντές και να υπάρχει αποτελεσματικότερος συντονισμός σε εθελοντικές δράσεις, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Για την αξιοποίηση εθελοντών σε  υποστηρικτικές  δράσεις  προς  τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους, στην έκτακτη κατάσταση λόγω του κορωνοϊού, συμπολίτες μας ηλικίας 18 ετών και άνω, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του  Γραφείου του Επιτρόπου:

www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteercommissioner.nsf/voco06_gr/voco06_gr?OpenDocument

Το έντυπο μπορεί να αποστέλλεται συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:  npallikarou@papd.mof.gov.cy,  volunteerism@presidency.gov.cy  ή στο φαξ 22400181.

Με τη συμπλήρωση του εντύπου, στους εθελοντές παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και θα αξιοποιηθούν σε πρωτοβουλίες οι οποίες σχεδιάζονται βάσει των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν. Πρώτιστο μέλημα είναι η ασφάλεια των εθελοντών και των συμπολιτών μας, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους.

Παράκληση είναι όπως για οποιεσδήποτε εθελοντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται, θα πρέπει να παρέχεται ασφάλιση αλλά και να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και πρωτόκολλο χειρισμού των εθελοντών, ώστε να αποκλείεται η μετάδοση του ιού. Χρειάζεται ειδικευμένη διαχείριση των εθελοντών και των δράσεων που αναλαμβάνουν σε καταστάσεις πανδημίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,