Ελλάδα: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019) που οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και Εξειδίκευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου (16.00-21.00), Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου (16.00-21.00), Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου (10.00-19.00) και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (10.00-19.00) 2020. Το εξειδικευμένο αυτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 24 ώρες.  

Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του νόμου για τη διαμεσολάβηση και της εφαρμογής του υποχρεωτικού προσταδίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 4640/2019), η μετεκπαίδευση σε θέματα Οικογενειακής Διαμεσολάβησης σε ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να εμβαθύνουν στα ειδικότερα ζητήματα που θα κληθούν ως επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν με βάση τις νέες νομοθετικές αλλαγές.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση

Print Friendly, PDF & Email