Κομισιόν: Αύξηση υποθέσεων παράβασης του κοινοτικού δικαίου – 54 νέες παραβάσεις για την Κύπρο

Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παραβάσεων των Κρατών Μελών της ΕΕ επί της κοινοτικής νομοθεσίας παρέμεινε σταθερός, αλλά ταυτόχρονα ο αριθμός των νέων υποθέσεων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2019, καθώς και οι επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Η Κύπρος καταγράφει σύμφωνα με την έκθεση 54 παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας το 2019, έναντι 67 το 2018. Η Κομισιόν κίνησε για την Κύπρο 43 διαδικασίες επί παραβάσει, εκ των οποίων 15 για το περιβάλλον, 5 για τη φορολογία, 5 για την υγεία και ασφάλεια τροφίμων, 6 για τις ΜΜΕ, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την εσωτερική αγορά, 3 για τις μεταφορές και 9 για άλλες υποθέσεις. Η Κυπρος είχε στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 31 ανοιχτές υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς οδηγιών στο εθνικό δίκαιο εκ των οποίων οι 29 ήταν καινούργιες υποθέσεις. Από αυτές οι 11 ήταν για το περιβάλλον.

Η Ελλάδα καταγράφει σύμφωνα με την έκθεση 85 παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας το 2019, έναντι 76 το 2018. Η Κομισιόν κίνησε για την Ελλάδα 39 διαδικασίες επί παραβάσει, εκ των οποίων 8 για το περιβάλλον, 4 για τη φορολογία, 5 για την υγεία και ασφάλεια τροφίμων, 6 για τις ΜΜΕ, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την εσωτερική αγορά, 4 για τις μεταφορές και 6 για δικαιοσύνη και καταναλωτές, 3 για θέματα ενέργειας, 2 για το μεταναστευτικό, 2 για τις επικοινωνίες, 1 για την κλιματική αλλαγή και 3 για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών.

Η Ελλάδα είχε στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 29 ανοιχτές υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς οδηγιών στο εθνικό δίκαιο εκ των οποίων οι 19 ήταν καινούργιες υποθέσεις. Από αυτές οι 11 ήταν για το περιβάλλον.

Ειδικά για την Ελλάδα, η Κομισιόν αναφέρει ότι το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι:
– Η Ελλάδα εισήγαγε παράνομες πρόσθετες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ,
– Η εφαρμογή από την Ελλάδα μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά, Τσίπουρο και Τσικουδιά, που παράγονται από οινοπνευματοποιεία, και η εφαρμογή ενός εξαιρετικά μειωμένου συντελεστή σε εκείνα τα οινοπνευματώδη που παράγονται από μικρά περιστασιακά αποστακτήρια είναι ασύμβατη με το δίκαιο της ΕΕ2.
– το Δικαστήριο εξήγησε στην ελληνική δικαιοσύνη ότι όταν το κοινό δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου, δεν μπορεί να επιβληθεί στο κοινό προθεσμία για να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης για την έγκριση
– και η ελληνική νομοθεσία που απαγορεύει σε έναν μοναχό που έχει το καθεστώς δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος από
εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο, λόγω ασυμβατότητας μεταξύ του καθεστώτος του μοναχού και του επαγγέλματος
δικηγόρου, αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ.

Επιπλέον σύμφωνα με την έκθεση το Λουξεμβούργο είχε το μικρότερο αριθμό νέων υποθέσεων παράβασης που δρομολογήθηκαν το 2019 για εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του δικαίου της ΕΕ ή για την εσφαλμένη εφαρμογή του και ακολουθούν με αντίστοιχα καλές επιδόσεις η Εσθονία και τη Λιθουανία. 

Αντίθετα ο μεγαλύτερος αριθμός παραβάσεων καταγράφεται για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Όσον αφορά την καθυστερημένη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων σχετικών υποθέσεων δρομολογήθηκε κατά της Βουλγαρίας, του Βελγίου, της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ ο μικρότερος αριθμός κατά της Δανίας, της Ιταλίας και της Λιθουανίας.

Συνολικά το 2019, η Κομισιόν ξεκίνησε 797 διαδικασίες επί παραβάσει με τον υψηλότερο αριθμό να αφορά το περιβάλλον (175), την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ (147) και την κινητικότητα και τις μεταφορές (83). Στο τέλος του 2019, οι διαδικασίες παραβίασης 1564 παρέμειναν ανοιχτές. Ο αριθμός των νέων υποθέσεων καθυστερημένης μεταφοράς παρέμεινε σχεδόν ο ίδιος με 406 νέες υποθέσεις το 2019 σε σύγκριση με 419 το 2018.

Αναλυτικά, το 2019 η Κομισιόν ξεκίνησε 797 νέες διαδικασίες και απέστειλε 316 αιτιολογημένες γνώμες. Σε ό,τι αφορά τις νέες υποθέσεις παράβασης ως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Κύπρος είχε τον υψηλότερο αριθμό με 43 και ακολουθεί η  Ελλάδα και η Βουλγαρία με 39, η Ρουμανία και η Ιρλανδία με 38 και η Πολωνία με 37. Η Λετονία με 13, η Ολλανδία με 16 και η Φινλανδία με 17 είχαν τις λιγότερες σχετικές διαδικασίες.

Στο τέλος του 2019, 1564 περιπτώσεις παραβίασης παρέμειναν ανοιχτές, ελαφρά μείωση σε σύγκριση με 1571 περιπτώσεις το 2018. Στην σχετική κατάταξη η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται στην 7η και 5η χειρότερη θέση αντίστοιχα με 67 και 76 ανοιχτές υποθέσεις. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο οι ανοιχτές υποθέσεις είναι 7 παραβάσεις των Συνθηκών και των κανονισμών, 17 περιπτώσεις παράβασης ή εσφαλμένης μεταφοράς οδηγιών, και 43 υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Για την Ελλάδα τα νούμερα είναι 12, 32 και 32 αντίστοιχα.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email