Εθνική στρατηγική κατά της Τρομοκρατίας: Εκπαιδεύτηκαν λειτουργοί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας

Μέσα από σειρά δράσεων επιμόρφωσης/ενημέρωσης που διοργανώνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Τρομοκρατίας, λειτουργοί από Υπηρεσίες και φορείς της πρώτης γραμμής, ήτοι Αστυνομία, Τμήμα Φυλακών, αρμόδια Υπουργεία, τοπικές Αρχές και ΜΚΟ τυγχάνουν εκπαίδευσης σε θέματα  που αφορούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Συνέχεια στην  εκπαίδευση δόθηκε με το διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο «Εκπαίδευση – Εκπαιδευτών», που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2020, στην Αστυνομική Ακαδημία.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγινε ενημέρωση για τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρίες και μηχανισμούς για την ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Αναπτύχθηκαν επίσης οι μορφές των απειλών από επιστρέφοντες εν δυνάμει ριζοσπάστες, καθώς και το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στον χώρο των φυλακών. Έγινε επίσης συζήτηση σε θέματα διυπηρεσιακής συνεργασίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τον ρόλο που έχει να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσθετα έγινε παρουσίαση και συζήτηση όσον αφορά ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης μέσα από θεωρητική και επιχειρησιακή προσέγγιση.  Στη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια και έγιναν παρουσιάσεις από τους εκπαιδευόμενους επί όλων των θεματικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους εκπαιδευτές.

Οι εκπαιδευτές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δράσεων για πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών που μπορούν να εντοπίζουν αλλά και να διαχειρίζονται φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, στα αρχικά στάδια, προτού ευάλωτα πρόσωπα ή ομάδες καταλήξουν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.

Τις εργασίες συντόνιζαν τρείς εκπαιδευτές από την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, των οποίων η παρουσία κατέστη δυνατή μετά από προσωπικό αίτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη προς τον Έλληνα ομόλογό του, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Χαιρετισμούς απήυθυναν ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ανδρέας Γρηγορίου και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email