Εκλογή Δρ. Ξένιας Λοϊζίδου ως μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Ειδικών του ΟΗΕ για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης

Σημαντική τιμητική διάκριση αποτελεί για την Κύπρο η εκλογή της Δρ. Ξένιας Ι. Λοϊζίδου, ως Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής των Ειδικών για τον έλεγχο Συμμόρφωσης των δράσεων των Κρατών/συμβαλλόμενων μερών με τις Πρόνοιες και τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης της Βαρκελώνης, που αποτελεί μια εκ των πιο σημαντικών διεθνών συμβάσεων για τη θαλάσσια ρύπανση της Μεσογείου.  Την ανακοίνωση της ομόφωνης εκλογής της Δρ. Λοϊζίδου στη Διεθνή Επιτροπή για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, έκανε το Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, Πρόγραμμα για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP).  

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για την Κύπρο, αφού είναι πρώτη φορά που συμμετέχει Κύπριος επιστήμονας στη διεθνή αυτή επιτροπή. Ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου Συμμόρφωσης είναι να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τα Κράτη/Συμβαλλόμενα Μέρη, έτσι ώστε να συμμορφώνονται επιτυχώς με τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και τα Πρωτόκολλά της.  Οι ειδικοί παρέχουν συμβουλές και διευκολύνουν με τις γνώσεις τους όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και ταυτόχρονα παρακολουθούν τη δράση των Κρατών, επισημαίνοντας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έτσι ώστε να διορθώνονται τα όποια προβλήματα.  

Η υποψηφιότητα της Δρ. Λοϊζίδου υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι σίγουρο πώς σε συνεργασία με την Δρ. Λοϊζίδου, η Κύπρος θα διατηρήσει την πολύ καλή επίδοση που έχει ως προς τις πρόνοιες της Σύμβασης και θα προχωρήσει σε ακόμα πιο καινοτόμες δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού μας και της ευρύτερης περιοχής. 

Δείτε τα βιογραφικά της στοιχεία:

Η Δρ. Ξένια Ι. Λοϊζίδου είναι Πολιτικός Μηχανικός/Ακτομηχανικός και δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στον διεθνή χώρο ενώ έχει εργαστεί σε ακτές σε περισσότερες από 50 χώρες. Είναι σύμβουλος σε διεθνείς Οργανισμούς και συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων. Βασικά αντικείμενα της ερευνητικής και επαγγελματικής της δραστηριότητας είναι η παράκτια και θαλάσσια δυναμική, η διαχείριση της παράκτιας ζώνης και της παράκτιας μορφολογίας, η κλιματική αλλαγή, η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η πολιτική και οι στρατηγικές σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, καθώς και η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.  Η κα Λοϊζίδου έχει λάβει πολλές διεθνείς διακρίσεις για το έργο της, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 ανακηρύχθηκε Πρέσβειρα για τις Ακτές της Μεσογείου, από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών UNEP/MAP.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email