Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδονται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, βάσει της παραγράφου 4 του Άρθρου 57 του Συντάγματος.

Ορισμένες από τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο τεύχος της 29ης Μαΐου 2020, αφορούν τα πιο κάτω:

 • Διάθεση μέρους του βραδυκίνητου αποθέματος της Επαρχιακής Αποθήκης Λεμεσού των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών στον Επίτροπο Εθελοντισμού.
 • Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019.
 • Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας Κύπρου
 • Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».
 • Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός Νόμος του 2020)».
 • Δέσμη Νομοσχεδίων με τίτλους: α) Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. β) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. γ) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
 • Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
 • α) Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» β) Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020.
 • Υιοθέτηση ενιαίας Πολιτικής για την Τοπιοτέχνηση και Συντήρηση του Πρασίνου στο Οδικό Δίκτυο.
 • Μετάβαση Στελεχών της Εθνικής Φρουράς στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς σκοπο
 • Κανονισμοί με τίτλο: α) Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. β) Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
 • Αντικατάσταση αξιωματικού συνδέσμου της Αστυνομίας στην έδρα της Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) στη Λυών της Γαλλίας.

Διαβάστε όλες τις αποφάσεις

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,