Εγκρίθηκαν οι νομοθετικές προτάσεις για το “Coronavirus Response Investment” και το “Ταμείο Αλληλεγγύης”


Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν το “Επενδυτικό Ταμείο” και το “Ταμείο Αλληλεγγύης” της ΕΕ για τον κορωνοϊό . Οι δύο νομοθετικές προτάσεις, θα ελευθερώσουν πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, και οι δύο προτάσεις εγκρίθηκαν χωρίς τροποποιήσεις.

Συγκεκριμένα οι 27 ενέκριναν το Ταμείο “Coronavirus Response Investment”, το οποίο θα διαθέσει 37 δισ. Ευρώ από τα Ταμεία Συνοχής στα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης. Περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ επενδυτικής ρευστότητας θα αποδεσμευτούν από την αχρησιμοποίητη προχρηματοδότηση του 2019 για προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Το μέτρο θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε διαρθρωτική χρηματοδότηση ύψους 29 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ μέσα στο 2020.

Τα νέα μέτρα θα στηρίξουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την άμβλυνση των σοβαρών ελλείψεων ρευστότητας ως αποτέλεσμα της πανδημίας, καθώς και για την ενίσχυση των επενδύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κρίσης από τις υπηρεσίες υγείας. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ προγραμμάτων για να βοηθήσουν εκείνους που πλήττονται περισσότερο.

Υιοθέτησαν επίσης χωρίς τροποποιήσεις νομοθετική πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την κάλυψη έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας. Το Ταμείο δημιουργήθηκε αρχικά για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγεία. Τώρα θα επιτρέψει στην Ένωση να βοηθήσει στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,