ΕΕ: Πρόσβαση των επενδυτών σε εταιρικές πληροφορίες: Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με ενιαία πλατφόρμα πρόσβασης

Σήμερα [29/6], το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση για το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP), η οποία εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU). Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες της ΕΕ και τα επενδυτικά προϊόντα της ΕΕ.

Το ESAP αναμένεται να καταστήσει ευκολότερο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά προϊόντα να προσελκύουν επενδυτές, καθώς, μέσω της πλατφόρμας, οι επενδυτές θα αποκτούν εύκολη και ταχεία πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν ορθές επενδυτικές αποφάσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,