Δύο εναρμονιστικά φορολογικά νομοσχέδια ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών

Εναρμονιστικά νομοσχέδια που ενισχύουν την φορολογική βάση της Κύπρου σε περίπτωση φορολογίας εξόδου και φορολόγησης υβριδικών μέσων συζήτησε η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών στην πρώτη της συνεδρία με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Τα δύο νομοσχέδια αφορούν την μεταφορά δύο προνοιών του οδηγίες κατά της αποφυγής φορολογίας στο εθνικό δίκαιο τα οποία προνοούν την φορολόγηση εξόδου και τη φορολόγηση υβριδικών μέσων και το δεύτερο αφορά στο επιτόκιο αναφοράς για σκοπούς φορολόγησης.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η πρώτη αφορά την νοητή πώληση όταν μια εταιρεία μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από μια χώρα σε άλλη ή αν μια εταιρεία μεταφέρει την φορολογική της έδρα από μία χώρα σε άλλη. Στη νοητή έξοδο επιβάλλεται από τη Δημοκρατία φορολογία και αφορά στη διαφορά της αγοραίας αξίας μεταξύ της νοητής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και της φορολογικής τους αξίας.

«Αν υπάρχει διαφορά τότε θα φορολογηθεί με τους δικούς μας συντελεστές», είπε, προσθέτοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για απώλεια εσόδων. «Αντίθετα είναι μια διάταξη, που διασφαλίζει ότι επιβάλλεται φορολογία», είπε.

Η δεύτερη διάταξη αφορά στις ασυμμετρίες υβριδικών μέσων και την φορολογική τους αντιμετώπιση. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ για παράδειγμα μια κυπριακή εταιρεία καταβάλλει μια πληρωμή σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους και η εταιρεία θεωρεί ότι το ποσό είναι τόκος και το αφαιρεί από το φόρο εισοδήματος, ενώ στο άλλο κράτος μέλος το συγκεκριμένο ποσό που λαμβάνει η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μέρισμα. «Και οι δύο εταιρείες δεν φορολογούνται», είπε σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να διασφαλίσει ότι θα επιβάλλεται φορολογία.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά σε τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αξιολόγησης του κυπριακού φορολογικού πλαισίου στον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου αναφοράς σε σχέση με την νοητή έκπτωση τόκου επί νέων κεφαλαίων στην εταιρεία.

Όταν θεσπίστηκε η φορολογική έκπτωση αυτή το 2015 η νοητή φορολογική έκπτωση υπολογιζόταν με επιτόκιο αναφοράς τις αποδόσεις του κυπριακού 10ετούς ομολόγου συν 3 ποσοστιαίες μονάδες. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος το 2015 οι αποδόσεις των κυπριακών 10ετών ομολόγων βρισκόντουσαν πέριξ του 5%, ενώ τώρα βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα και για αυτό αποφασίστηκε η αύξηση του περιθωρίου από τις 3 μονάδες στις 5.


Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ) όταν θεσπίστηκε το μέτρο αυτό, ο στόχος ήταν να προωθηθεί η προσέλκυση κεφαλαίων για χρηματοδότηση κυπριακών εταιρειών, λόγω του προβλήματος εξασφάλισης δανεισμού. Με την νοητή φορολογική έκπτωση διασφαλιζόταν η απεξάρτηση των εταιρειών από τον δανεισμό.
Σημείωσε δε ότι με αυτό το μέτρο ο φόρος που επιβλήθηκε για νέα κεφάλια ανήλθε στα €39 εκατομμύρια.

Αναφέρθηκε επίσης ότι το περιθώριο των 5 μονάδων έχει θεσπίσει και η Μάλτα.

Τα μέλη της Επιτροπής θα τοποθετηθούν επί  των νομοσχεδίων την ερχόμενη Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,