Δόθηκε άδεια certiorari για ένταλμα ενώ άλλος δικαστής απέρριψε αίτηση με τα ίδια γεγονότα

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 5 Μαϊου, με την οποία ενέκρινε την αίτηση πολίτη για άδεια καταχώρισης αίτησης έκδοσης προνομιακού εντάλματος certiorari, όσον αφορά το ένταλμα σύλληψης του σε υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον αιτητή:

(α) Το ένταλμα σύλληψης εξεδόθη επί τη βάσει απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων και/ή παραπλάνησης του Δικαστηρίου

(β) Το Επαρχιακό Δικαστήριο στερείτο δικαιοδοσίας και/ή εξουσίας να εκδώσει το ένταλμα σύλληψης καθότι δεν πληρούντο σωρευτικά προϋποθέσεις για την έκδοση του

(γ) Το Δικαστήριο, όπως φαίνεται στην όψη του εντάλματος σύλληψης, ενήργησε μηχανικά.

Διαβάστε την απόφαση

Στις 30 Απριλίου, Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση του αιτούντος για άδεια καταχώρισης αίτησης για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari : Το Ανώτατο εξέδωσε απόφαση για πολιτική αίτηση που αφορά ένταλμα έρευνας σε υπόθεση ναρκωτικών

Print Friendly, PDF & Email