Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για την προτεινόμενη τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών, σε σχέση με τα τέλη και δικαιώματα εισόδου σε Αρχαιολογικά/Εθνολογικά Μουσεία και Αρχαία Μνημεία Πρώτου Πίνακα.

Σκοπός της τροποποίησης είναι η κατάργηση των τελών εισόδου για οικογένειες με τρία παιδιά, οι οποίες σύμφωνα με τους υφιστάμενους περί Αρχαιοτήτων Κανονισμούς υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη εισόδου με πενήντα τοις εκατόν (50%) μείωση.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο δικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση» στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποτελούνται από:

(α)  το Μέρος ΙV των υφιστάμενων περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών για τα Τέλη Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαία Μνημεία, και

(β)  την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων Κανονισμού 18.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας της 24ης Ιανουαρίου 2020:

  • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση publicconsultation@da.mcw.gov.cy, ή
  • με τηλεομοιότυπο στο 22303148, ή
  • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία.

Όλες οι απαντήσεις και τα σχόλια που θα ληφθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα είναι διαθέσιμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με επιφύλαξη σε ό,τι αφορά σε πληροφορίες που θα δοθούν ως εμπιστευτικές ή/και ως επαγγελματικό απόρρητο με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχαιολογική Λειτουργό κα. Φρύνη Χατζηχριστοφή στο τηλ. 22865889.

Ανακοίνωση Τμήματος Αρχαιοτήτων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,