Δημόσια διαβούλευση για την Πλατφόρμα Καθολικού Αυτοαποκλεισμού σε στοιχήματα

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Πλατφόρμα Καθολικού Αυτοαποκλεισμού προς διαβούλευση και καταγραφή απόψεων τόσο με τους αδειούχους αποδέκτες, όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προσθέτοντας ότι η διαβούλευση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του δικαίου, της διαφάνειας και της αμφίδρομης σχέσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το έγγραφο διαβούλευσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι με βάση των περί Στοιχημάτων Νόμο η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για την κατάρτιση μηχανισμών προστασίας των παικτών, των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από τον εθισμό στο στοίχημα. Βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020 – 2022 και του Σχεδίου Δράσης 2020, προβλέπεται η δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας αυτοαποκλεισμού παικτών.

Προστίθεται επίσης ότι η πρόβλεψη για τη δημιουργία της εν λόγω πλατφόρμας περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς Προστασίας Παικτών, Νεαρών Ατόμων και Παθολογικών Παικτών, οι οποίοι τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είναι σε διαδικασία νομοτεχνικού ελέγχου στο παρόν στάδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,