Θέση Νομικού Συμβούλου στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο για τα γραφεία του Οργανισμού στη Χάγη της Ολλανδίας. Απαιτείται μεταξύ άλλων εξειδίκευση στο διεθνές, συγκριτικό δίκαιο και πολιτικές επιστήμες ή συναφή τομέα με έμφαση στη διεθνή προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Προβλέπεται μηνιαίος μισθός περίπου 7.770 ευρώ.

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (αγγλικά: Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για την διαφύλαξη της ασφαλείας στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1975 στο Ελσίνκι ως Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και μετονομάστηκε στο όνομα που έχει σήμερα το 1995.

Στο πεδίο ευθύνης του Οργανισμού περιλαμβάνεται ο έλεγχος της διάδοσης όπλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του τύπου και η δίκαιη και ελεύθερη διεξαγωγή εκλογών. Οι περισσότεροι από τα 3.500 μέλη του προσωπικού του απασχολούνται σε επιχειρησιακό επίπεδο, με μόλις ένα 10% να απασχολούνται στην έδρα του οργανισμού.

Σκοπός της δημιουργίας του είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση, η αποτροπή συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων και η αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις, καθώς και να προάγει τη συνεργασία στην περιοχή.

Μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Οργανισμό είναι και η Κύπρος. Δείτε περισσότερα για τη θέση εργασίας εδώ

Πηγή: Cyprus Legal News

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,