Κ. Κόκκινος: Κινητήριος μοχλός απασχόλησης η αξιοποίηση της έρευνας & καινοτομίας στην πορεία της οικονομικής ανάκαμψης

Σε διαδοχικές άτυπες τηλεδιασκέψεις των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) – αρμόδιων για Έρευνα και Καινοτομία και ακολούθως για θέματα Διαστήματος – υπό την Κροατική Προεδρία, έλαβε μέρος στις 29 Μαΐου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Κόκκινος και συγκεκριμένα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών της ΕΕ.

Κεντρικό θέμα συζήτησης της τηλεδιάσκεψης για θέματα έρευνας και καινοτομίας ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στην πορεία οικονομικής ανάκαμψης των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στη μετα-πανδημία εποχή. Τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσο και με τους παγκόσμιους εταίρους μας, καθώς και η καθοριστική συμβολή του τομέα στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Συντονισμένες δράσεις, ανταλλαγή δεδομένων, επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, αλλά και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, κρίνονται ζωτικής σημασίας για το κοινό μέτωπο ενάντια στον ιό αλλά και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε όλο το φάσμα του κοινωνικο-οικονομικού ιστού. Σε παρέμβασή του, ο κ. Κόκκινος επεσήμανε πως η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν κινητήριο μοχλό όχι μόνο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και για την ενίσχυση της απασχόλησης. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος άνθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσω ειδικής στήριξης προς τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, ο Υφυπουργός, τάχθηκε υπέρ της προώθησης δικτύων συνεργασίας και κινητικότητας, καθώς και της υιοθέτησης ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης για τον μελλοντικό Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, που να επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Η κοινή προσπάθεια ανάκαμψης από την κρίση του Covid-19, επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και οικοδόμησης μίας πιο ευέλικτης και ανθεκτικής κοινωνίας βρέθηκε στο επίκεντρο και της Άτυπης Τηλεδιάσκεψης Υπουργών της ΕΕ αρμόδιων για θέματα διαστήματος που ακολούθησε την ίδια μέρα. Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναδείχθηκε ο ρόλος των εφαρμογών διαστήματος και των διαστημικών δεδομένων στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η συνοριακή και θαλάσσια επιτήρηση, η παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος και η παροχή βοήθειας στις αρχές, σε πραγματικό χρόνο, στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρών. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε η ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται και στα πλαίσια της πορείας μετάβασης της ΕΕ στη ψηφιακή εποχή. Ο κ. Κόκκινος, αναφερόμενος σε πληθώρα εφαρμογών διαστήματος που έχουν έμπρακτα συμβάλει στη διαχείριση κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων αλλά και στον μετριασμό του αντίκτυπου της πανδημίας, κατέληξε πως η εφαρμογή μίας αποτελεσματικής διαστημικής πολιτικής αποτελεί ισχυρό εργαλείο αυτονομίας, ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, αλλά και πυρήνα ώθησης της καινοτομίας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σημερινής κοινωνίας.

Δελτίο Τύπου Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Print Friendly, PDF & Email