Δικαστική δικαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την απώλεια 90.000 ευρώ απο το ταμείο του

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, εξεδόθη οριστική, προσωρινώς εκτελεστή εν όλω, δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 1187/2020), επί της από 1.2.2019 αγωγής του ΔΣΑ κατά υπαλλήλων του.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εναγόμενοι υπάλληλοι επέδειξαν βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια € 90.000 από το ταμείο του Συλλόγου, και υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν προς τούτο εις ολόκληρον στον ΔΣΑ, το ποσό των 90.000 ευρώ νομιμοτόκως.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταχώρησε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) κατά τεσσάρων υπαλλήλων του, εναγομένων ως υπευθύνων για την απώλεια 90.000 ευρώ απ’ τα ταμεία του που κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 27.7.2017 και 6.9.2017.

Print Friendly, PDF & Email