Δίκαιο και Ισχύς: Αποκλειστική προδημοσίευση στη Δικαιοσύνη

«Η δικαιοσύνη χωρίς τη δύναμη είναι ανίσχυρη, η δύναμη χωρίς τη δικαιοσύνη είναι τυραννική».

Ο συλλογικός τόμος που εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Hippasus σε επιμέλεια Στέργιο Μήτα, Κώστα Στρατηλάτη και Ιορδάνη Κουμασίδη συνιστά μια τομή στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, εξετάζοντας τη σχέση του δικαίου και της ισχύος, της βίας, της εξουσίας και της αυθαιρεσίας. Μέσα από συμβολές άλλες φιλοσοφικές και άλλες πρακτικές και σε ειδικά πεδία του δικαίου (αστικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, μεθοδολογία δικαίου), το βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για την κατανόηση του ρόλου του δικαίου σε εποχές κρίσεων.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις Hippasus

Ως προδημοσίευση ο εκδότης προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στους αναγνώστες της Δικαιοσύνης στο εισαγωγικό κεφάλαιο του Κώστα Στρατηλάτη.

Διαβάστε το κεφάλαιο εδώ

Print Friendly, PDF & Email