Διευκρινίσεις Υπουργείου Υγείας για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ

Απαντήσεις σε ερωτήματα που μπορεί να έχει το κοινό για την παροχή ενδονοσομειακή φροντίδα υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, δίνει το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, τα νοσηλευτήρια που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και ότι ο κατάλογος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η βασική αρχή του ΓεΣΥ είναι το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει ελεύθερα τον παροχέα της επιλογής του.

Διευκρινίζεται ότι για να παρέχεται η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη εντός ΓεΣΥ, θα πρέπει το νοσηλευτήριο καθώς και ο θεράπων ιατρός να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ .Για αυτό ο δικαιούχος προτού λάβει την υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις (συμμετοχή στο ΓεΣΥ θεράπωντος ιατρού και νοσηλευτηρίου), ικανοποιούνται.

Σε σχέση με την παραπομπή για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, αναφέρεται ότι αυτή γίνεται από προσωπικούς ιατρούς και ειδικούς ιατρούς. Παραπομπή σε νοσηλευτήριο θα μπορεί να γίνεται και από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο.  Κατά κανόνα καλύπτει όλες τις ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες που χρήζουν ενδονοσοκομειακής περίθαλψης εξαιρουμένων των επεμβάσεων της κοσμητικής ιατρικής. Ενημερώνεται το κοινό ότι δεν υπάρχει συμπληρωμή στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Το νοσηλευτήριο μπορεί να χρεώσει τον ασθενή μόνο για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο, αναφέρεται.

Σε σχέση με την προτεραιότητα που θα δίνεται, διευκρινίζεται ότι οι θεράποντες ιατροί και τα νοσηλευτήρια θα δίδουν προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά. Ο δικαιούχος για να λάβει ενδονοσοκομειακή φροντίδα θα πρέπει να διαθέτει παραπεμπτικό το οποίο θα εκδώσει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος θα τον ενημερώσει και για τη διαθεσιμότητα του νοσηλευτηρίου.

Σε σχέση με το αν θα εκδίδουν συνταγές τα νοσηλευτήρια ή και παραπεμπτικά με την έκδοση του εξιτηρίου, αναφέρεται ότι θα εκδίδονται τα απαραίτητα παραπεμπτικά για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς  και συνταγές για φάρμακα.

Όσον αφορά τις καταχωρήσεις στον ιατρικό φάκελο ασθενών για τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, διευκρινίζεται ότι στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ καταχωρούνται οι διαγνώσεις, οι δραστηριότητες, το DRG και τα αναλώσιμα που αφορούν στο ενδονοσοκομειακό περιστατικό του δικαιούχου. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου που είναι προσβάσιμος μέσω της Πύλης Δικαιούχων, προστίθεται. 

Σε σχέση με το κατά πόσο θα ενταχθούν τα φάρμακα της 2ης φάσης στον κατάλογο του ΓεΣΥ από την 1η Ιουνίου αναφέρεται ότι τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα/αναλώσιμα της 2ης φάσης θα εξακολουθήσουν να αποζημιώνονται και να παρέχονται όπως γίνεται μέχρι τώρα από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του δημοσίου.

Δείτε επίσης: Ξεκινά από 1η Ιουνίου με υψηλές προσδοκίες η β΄ φάση του ΓεΣΥ – Ιστορική μέρα σύμφωνα με τον ΠτΔ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: