Δείτε το Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας για τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 8 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, εξέδωσε, στις 26 Ιουνίου 2020, Διάταγμα με το οποίο καθόρισε το ποσοστό 0,45%, ως ανώτατη επί τοις εκατόν αύξηση στο ύψος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Το εν λόγω Διάταγμα αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Σημειώνεται ότι, αιτήσεις για αναθεώρηση διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και, εφόσον εγκριθούν από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022, και μόνο έναντι των φοιτητών που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στα προγράμματα σπουδών που υπόκεινται στην αναθεώρηση.

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Print Friendly, PDF & Email